Molekylaariset markkerit onnistuvat ohjaamaan syövän hoitoa

Joka neljäs tutkittava sai hoitovasteen, ja neljällä potilaalla hoitovaste oli täydellinen MyPathway-tutkimuksen mukaan.

Täsmälääkkeiden hoitokohde on syövän molekylaarinen markkeri ja siihen liittyvä signaalireitti, esimerkiksi rintasyövän HER2-monistuma ja siihen kohdennettu ­trastutsumabi tai BRAF melanoomassa. Näitä muutoksia ilmenee muissakin syövissä, mutta ne ovat harvinaisia, yleensä alle 5 %:ssa kasvaimista.

MyPathway on II vaiheen ns. koritutkimus, ja siitä nyt julkaistussa raportissa oli mukana 251 potilasta, joilla oli 35 eri syöpätyyppiä. Tavanomaisiin hoitoihin ei ollut saatu vastetta. Kasvaimista oli löytynyt molekylaarinen hoitokohde (EGFR, EGFR2, BRAF tai hedgehog) ja hoitoina käytettiin pertutsumabin ja trastutsumabin yhdistelmää tai erlotinibia, vemurafenibia tai vismodegibia.

Joka neljäs tutkittava sai hoitovasteen (n = 52, 23 %) ja neljällä potilaalla hoitovaste oli täydellinen. Suurin potilasryhmä olivat suolistosyöpää sairastavat (n = 37), joilla oli todettu HER2-monistuma; se todetaan 2–6 %:ssa suolistosyövistä. Tässä ryhmässä hoitovasteita saatiin melkein puolelle (38 %) ja vasteen keston mediaani oli 11 kuukautta. Rekrytointi tutkimuksen jatkuu vielä 2–3 vuoden ajan.

Lähde:

Hainsworth J, Meric-Bernstam F, Swanton C ym. Targeted therapy for advanced solid tumors on the basis of molecular profiles: Results form MyPathway, an open-label, phase IIa multiple basket study. J Clin Oncol 2018;36:536–42.

Kirjoittaja:

Sirkku Jyrkkiö

dosentti, osastonylilääkäri

TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 11/2018.