Muna päivässä ei lisää verisuonitauteja

Muna päivässä ei lisää verisuonitauteja Kuva 1 / 1

Jokapäiväisen kananmunan syömiseen ei näytä liittyvän lisääntynyttä sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen vaaraa. Tosin diabeetikoilla runsaaseen kananmunien käyttöön saattaa liittyä suurentunut sepelvaltimotaudin riski, mutta löydös edellyttää lisätutkimuksia.

Meta-analyysi yhdeksästä sepelvaltimotautia ja kahdeksasta aivohalvausta selvitelleestä tutkimuksesta kattoi noin kolme miljoonaa potilasvuotta, joissa esiintyi 5 847 sepelvaltimotautitapausta, ja 4,1 miljoonaa potilasvuotta, joissa esiintyi 
7 579 aivohalvausta.

Yhden kananmunan päivässä syöneillä sepelvaltimotaudin riski oli 0,99 (95 %:n LV 0,85–1,15; p = 0,88) ja aivohalvauksen riski 0,91 (0,81–1,2; 
p = 0,10).

Juhana Idänpään-Heikkilä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 5/13.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi