Muna päivässä ei lisää verisuonitauteja

Kananmuna päivässä ei meta-analyysin mukaan näytä lisäävän sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen vaaraa.

Jokapäiväisen kananmunan syömiseen ei näytä liittyvän lisääntynyttä sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen vaaraa. Tosin diabeetikoilla runsaaseen kananmunien käyttöön saattaa liittyä suurentunut sepelvaltimotaudin riski, mutta löydös edellyttää lisätutkimuksia.

Meta-analyysi yhdeksästä sepelvaltimotautia ja kahdeksasta aivohalvausta selvitelleestä tutkimuksesta kattoi noin kolme miljoonaa potilasvuotta, joissa esiintyi 5 847 sepelvaltimotautitapausta, ja 4,1 miljoonaa potilasvuotta, joissa esiintyi 7 579 aivohalvausta.

Yhden kananmunan päivässä syöneillä sepelvaltimotaudin riski oli 0,99 (95 %:n LV 0,85–1,15; p = 0,88) ja aivohalvauksen riski 0,91 (0,81–1,2; p = 0,10).

Juhana Idänpään-Heikkilä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 5/13.