Musiikin kuuntelu voi lievittää leikkauksen jälkeistä kipua

Leikkauksen jälkeisinä päivinä musiikkia kuunnelleet potilaat arvioivat kokemansa kivun lievemmäksi ja vähemmän epämiellyttäväksi kuin kontrolliryhmän potilaat.

Musiikin kuuntelu leikkauksesta toipumisvaiheessa on potilaalle myönteinen kokemus ja siitä voi olla apua leikkauksen jälkeisen kivun lievityksessä, osoitti Anne Vaajoen väitöstutkimus.

Tutkimuksessa toteutettiin musiikki-interventio maha- ja suolistoalueen leikkauksessa olleille potilaille. Leikkauksen jälkeisinä päivinä musiikkia kuunnelleet potilaat arvioivat kokemansa kivun lievemmäksi ja vähemmän epämiellyttäväksi kuin kontrolliryhmän potilaat. Potilaat kuvailivat, että itse valittu musiikki auttoi nukahtamaan ja rentoutumaan sekä suuntasi ajatukset pois kivusta ja epämiellyttävistä asioista.

Myös hengitystiheys ja systolinen verenpaine olivat musiikkia kuunnelleilla alhaisempia kuin kontrolliryhmällä. Vaajoen mukaan hyötyjen osoittaminen edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia.

Tutkimukseen osallistui 168 Kuopion yliopistollisen sairaalan kirurgian vuodeosastojen potilasta, jotka olivat tulleet etukäteen suunniteltuun maha- ja suolistoalueen leikkaukseen. Tutkimus toteutettiin leikkauspäivän illan ja leikkausta seuraavien kolmen päivän aikana.

Suomessa ei ole aiemmin tehty musiikki-interventiotutkimuksia aikuisten leikkauskivun hoidossa.

Terveystieteiden maisteri Anne Vaajoen väitöskirja Aikuisten gastroenterologisten potilaiden leikkauksen jälkeinen kipu – musiikki-interventio kivun lievittämisessä (Postoperative Pain in Adult Gastroenterological Patients – Music Intervention in Pain Alleviation) tarkastetaan 5.12.2012 Itä-Suomen yliopistossa.

Kuva: Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta