Muutokset työtehtävissä jouduttavat masentuneen työhönpaluuta

Tutkimuksissa oli mukana 5 996 osallistujaa, joilla oli joko vaikea masennus tai vakavia masennusoireita.

Masennus aiheuttaa usein toimintakyvyn alenemista ja siksi sairauspoissaolot ovat yleisiä masentuneilla. Äskettäin julkaistussa Cochrane-katsauksessa käytiin läpi 23 Euroopassa ja Yhdysvalloissa julkaistua tutkimusta, joissa oli tutkittu, millaisilla toimenpiteillä masentuneen työntekijän työkykyä voisi parantaa. Katsauksen mukaan esimerkiksi muutokset työtehtävissä tavanomaisen hoidon lisänä saattavat vähentää masentuneen sairauspoissaolopäivien lukumäärää.

Tutkimuksissa oli mukana 5 996 osallistujaa, joilla oli joko vaikea masennus tai vakavia masennusoireita. Masennuksen oireisiin kuuluu alakulo, mielenkiinnon puute, riittämättömyyden ja toivottomuuden tunteet sekä unettomuus.

Työtehtävien muutos vaikutti jonkin verran

Katsauksessa löydettiin näyttöä sille, että muutokset työtehtävissä tai valmennus tavanomaisen hoidon lisänä vähentävät masentuneiden sairauspoissaoloja kohtalaisesti (kolme tutkimusta, 251 osallistujaa).

Kolmessa tutkimuksessa löydettiin myös näyttöä sille, että puhelimitse tai netin kautta annettu kognitiivis-behavioraalinen terapia vähensi masentuneiden sairauspoissaoloja kohtalaisesti tavanomaiseen hoitoon verrattuna (yhteensä 326 osallistujaa). Yhden tutkimuksen mukaan myös työpaikalla toteutettu erityishoito-ohjelma vähensi sairauspoissaoloja tavanomaiseen hoitoon verrattuna.

Masennuslääkkeet eivät vähennä sairaspoissaoloja

Kolmen tutkimuksen mukaan perusterveydenhuollon parantaminen laatuohjelmien avulla ei vähentänyt sairauspoissaoloja merkittävästi. Masennuslääkkeillä ei myöskään ollut johdonmukaista vaikutusta sairauspoissaoloihin (kolme tutkimusta).

Muiden toimenpiteiden vaikutukset vaihtelevia

Yhden tutkimuksen mukaan valvottu voimaharjoittelu vähensi sairauspoissaoloja rentoutusharjoituksiin verrattuna. Kahden muun tutkimuksen mukaan liikunnasta (juoksemisesta tai kuntosaliharjoittelusta) ei ollut hyötyä sairauspoissaolojen vähentämisessä.

Katsaukseen hyväksyttäviä työn organisointiin kohdistuvia interventiotutkimuksia löytyi vain viisi, joten niitä tarvittaisiin tutkijoiden mielestä enemmän. Heidän mielestään kliinisissä interventiotutkimuksissa tulisi ottaa huomioon myös toimenpiteiden vaikutukset työllisyyteen, jotta saataisiin lisää tietoa masentuneiden työntekijöiden sairauspoissaolojen vähentämisestä.

Aihe on tärkeä, sillä masennus koskettaa 300 miljoonaa ihmistä maailmassa. Suomalaisista noin 5 prosenttia kärsii masennuksesta, ja eläkkeellä masennuksen vuoksi on noin 35 500 suomalaista.

Lähde:
Työterveyslaitos
Interventions to improve return to work in depressed people

Kuva:
Panthermedia