Muutoksia kuntoutuspalveluihin ja kuntoutujamääriin

Kelan arvion mukaan jatkossa harkinnanvaraiseen kuntoutukseen eivät pääse mukaan kaikki kuntoutujat, joilla todetaan kuntoutuksen tarve.

Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettävissä oleva rahamäärä supistuu vuodesta 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmistelema säästö tarkoittaa muutoksia sekä kuntoutujamääriin että kuntoutuspalveluihin. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluja supistetaan vähentämällä kuntoutujamääriä lähes kaikissa palveluissa. Kelan arvion mukaan jatkossa harkinnanvaraiseen kuntoutukseen eivät pääse mukaan kaikki kuntoutujat, joilla todetaan kuntoutuksen tarve.

Kuntoutuspalvelut suunnitellaan jatkossa siten, että koko päivän kestävien palveluiden rinnalle tulee avomuotoisia, suurelta osin käyntikertoihin perustuvia kuntoutusmalleja. Näitä kevyempiä kuntoutusmalleja otetaan käyttöön suurimpien sairausryhmien eli tuki- ja liikuntaelinsairaiden (tules), mielenterveyden häiriöitä sairastavien, reumaa ja sydänsairauksia sairastavien kuntoutuskursseissa. Lisäksi joudutaan lopettamaan kokonaan joidenkin sairausryhmien kursseja.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan suurimmat kuntoutujamäärien vähennykset kohdennetaan uuteen AURA-kuntoutukseen ja pienimmät säästöt lasten ja nuorten ADHD- ja Asperger- sekä omaishoitajien, ikääntyneiden monisairaiden ja muistihäiriösten kursseihin. Myös muutamien sairausryhmien palvelulinjoja vähennetään.

Harkinnanvaraisten yksilöllisten kuntoutusjaksojen varat on kiintiöty vuoden 2014 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen. Kelan mukaan tämä tarkoittaa päätösten hylkymäärien nousua tässä kuntoutuspalvelussa.

Muutokset tarkentuvat harkinnanvaraisen kuntoutuksen kolmivuotissuunnitelman valmistelun yhteydessä keväällä 2015.

Aslakista tulee AURA-kuntoutus

Kela on kehittämässä työikäisille uutta yksilöllistä AURA-kuntoutusmallia. Se korvaa aiemmin käytössä olleet Aslak- ja Tyk-kuntoutukset. Uusi kuntoutusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2016.

Kelan mukaan AURA-kuntoutuksessa asiakkaalla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia räätälöidä kuntoutusta oman tilanteensa mukaan. Kuntoutuksen alussa kuntoutujan tilanne kartoitetaan, ja sen perusteella hänelle valitaan sopiva yhdistelmä avo- ja laitosmuotoista kuntoutusta. AURA-kuntoutus voidaan toteuttaa lyhyt- tai pitkäkestoisena.

Lähde:
Kela

Kuva:
Panthermedia