Nikotiinilaastarit eivät auta vieroittumaan tupakasta raskauden aikana

Tutkijat suosittelevat käyttäytymisterapiaa raskaana olevien naisten tupakkavieroituksen tueksi, koska nikotiinikorvaushoidon tehosta ei ole näyttöä.

Edelleen noin viidesosa raskaana ­olevista naisista tupakoi, vaikka valis­tuksen myötä osuus on ollut vuosikymmeniä laskussa. Raskaana oleville suositellaan tupakasta vieroittumiseen nikotiinilaastareita, koska laastarien haitat ­sikiölle ovat vähäisemmät kuin ­tupakoinnin.

Ranskalainen tutkimus selvitti niko­tiinilaastarien vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen ja syntyvien lasten syn­tymäpainoon. Tutkimukseen kutsuttiin ilmoitusten avulla mukaan yli 18-vuo­tiaita raskaana olevia naisia. Mittaamalla syljen kotiniinipitoisuus määriteltiin ­nikotiinin käyttö ja kullekin riittävä ­laastarin nikotiinivahvuus. Nikotiini- ja lumelaastareita annosteltiin tupakoinnin ­lopettamispäivästä synnytykseen saakka. Odottavien äitien tilanne tarkastettiin kuukausittain, ja he saivat myös käyttäytymisterapeuttista tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Tutkimuksen päätulosmuuttujina olivat tupakoimattomuus sekä lapsen syntymäpaino. Vain pieni osa äideistä pystyi kokonaan lopettamaan tupakoinnin: ­nikotiinilaastariryhmässä 5,5 % (n = 11) ja lumeryhmässä 5,1 % (n = 10). Me­diaaniaika, jonka jälkeen äidit aloittivat tupakoinnin uudelleen lopettamisen jälkeen, oli molemmissa tutkimusryhmissä 15 päivää.

Lasten syntymäpainon suhteen ei myöskään syntynyt tilastollisesti merkitsevää eroa: lapsen syntymäpaino oli ­nikotiinilaastariryhmän äideillä keskimäärin 3 065 g ja lumeryhmän äideillä 3 015 g. Nikotiiniryhmän äitien diasto­linen verenpaine oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin lumeryhmässä ja myös ihoreaktioita oli enemmän niko­tiinilaastareita käyttäneillä.

Tulos oli tutkijoille pettymys, etenkin kun tutkimuksessa käytettiin aikaisempia tutkimuksia suurempia, pidempiä ja yksilöllisesti määriteltyjä nikotiiniannoksia. Tutkijat suosittelevat käyttäytymisterapiaa raskaana olevien naisten­ ­tupakkavieroituksen tueksi, koska nikotiini­korvaushoidon tehosta ei ole näyttöä.

Tutkimuksessa havaittu nikotiinilaastarien aiheuttama diastolisen verenpaineen nousu saattaa myös olla kliinisesti merkittävä ja vaatii erityistä huomiota, jos odottaville äideille edelleen määrätään nikotiinilaastareita.

Berlin I, Grangé G, Jacob N, Tanguy ML. Nicotine patches in pregnant smokers: randomised, placebo controlled, multicentre trial of efficacy. BMJ 2014;348:g1622 doi: 10.1136/bmj.g1622.

Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 16–17/2014.