Norja: Parasetamoli kivussa ensisijainen

Norjassa todetaan, että kivun lievityksessä vaihtoehtoiset lääkkeet, kuten ibuprofeeni ja diklofenaakki, ovat sydämeen, maha-suolikanavaan ja munuaisiin kohdistuvilta haitoiltaan parasetamolia vaarallisempia.

Norjan lääkeviranomainen korostaa, että parasetamoli on kivun hoidossa yhä ensisijainen lääke.

Syynä keskustelulle on brittiläinen havainnoivien tutkimusten analyysi, jossa sydämeen, maha-suolikanavaan ja munuaisiin kohdistuneet haitat ja kuolleisuuskin näyttivät lisääntyneen suurimmilla parasetamolin annoksilla. Tulosten luotettavuutta heikensi analysoitujen tutkimusten vähäinen lukumäärä (n = 8), havainnoiva luonne sekä vaihteleva laatu ja tutkimuspopulaatio. Myös tulehduskipulääkkeiden mahdollinen samanaikainen käyttö jäi selvittämättä.

Norjassa todetaan, että kivun lievityksessä vaihtoehtoiset lääkkeet, kuten ibuprofeeni ja diklofenaakki, ovat sydämeen, maha-suolikanavaan ja munuaisiin kohdistuvilta haitoiltaan parasetamolia vaarallisempia.

Parasetamolin eduiksi katsotaan vähäiset yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa sekä turvallisuus raskaudessa ja ikääntyvillä, edellyttäen että käyttöohjeita noudatetaan.

Lähde:
www.legemiddelverket.no/Nyheter (11.3.2015) ja Ann Rheumatic Diseases, 2015 online 2 March 2015

Kirjoittanut:
Juhana E. Idänpään-Heikkilä
lääketieteen professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 13/15.