Nuorten tupakointi vähenee yhä

Alkoholin käytön pitkään jatkunut väheneminen on silti pysähtynyt.

Suomalaiset nuoret polttavat tupakkaa harvemmin, mutta alkoholin käytön ja humalahakuisen juomisen pitkään jatkunut väheneminen on pysähtynyt, selviää Nuorten terveystapatutkimuksesta.

Joka kymmenes 16–18-vuotiaista tytöistä ja pojista polttaa päivittäin savukkeita. 17 vuotta sitten tytöistä ja pojista tupakoi 31 prosenttia. Tupakoinnin vähentymisestä huolimatta 18-vuotiaiden poikien nuuskaaminen on lisääntynyt edelleen.

Yhä useamman nuoren kodissa ei tupakoida enää. Sisätiloissa, kotona tai autossa, ei sallita enää tupakointia lainkaan, mutta osassa kodeista tupakointi parvekkeella sallitaan. Vanhempien tupakointi on myös vähentynyt, kun kahdella kolmasosalla nuorista äiti ei ole tupakoinut nuoren elinaikana ja hieman yli puolella nuorista isä ei ole tupakoinut.

Nuorten altistuminen tupakansavulle yli tunnin päivässä on nykyään harvinaista.

Nuorten sähkösavukkeilla kokeilut eivät ole lisääntyneet. 14–18-vuotiaista nuorista 1 prosentti käyttää sähkösavukkeita päivittäin.

Alkoholi ei kiinnosta nuoria

Raittiiden nuorten osuus lisääntyi ja alkoholin käyttö väheni vuosittain vuosituhannen alusta vuoteen 2015 asti. Kahden viimeisen vuoden aikana raittiuden lisääntyminen pysähtyi, samoin humalahakuisen juomisen ja alkoholin käytön väheneminen.

Nuoret näkevät alkoholimainoksia aikaisempaa vähemmän aikakausi- ja sanomalehdissä sekä televisiossa. Alkoholimainokset ovat siirtyneet kuitenkin verkkoon, jossa nuoret näkevät niitä.

Alaikäiset eivät osta tai yritä ostaa alkoholia Alkosta luultavasti tiukentuneen myynnin valvonnan takia. Kyselyyn vastanneista alaikäisistä nuorista vain muutamat ovat onnistuneet ostamaan itse alkoholia. Alaikäiset hankkivat juomansa pääasiassa siten, että aikuinen tai joku muu ostaa sitä heille.

Nuorten terveystapatutkimus tutki myös nuorten rahapelikäyttäytymistä.

Tutkimukseen vastasi hieman yli 4 000 iältään 12–18-vuotiasta nuorta. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman tutkimuksen toteutti Tampereen yliopisto. Kysely on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1977 lähtien.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.