Oikeusasiamies tarttui valinnanvapauskiistaan

Kiista syntyi, kun Tampereen kaupunki kieltäytyi maksamasta tamperelaisen potilaan hoitoa Jokilaakson sairaalassa.

Hoitopaikan valinnanvapautta ja yksityissektorin tuottamaa erikoissairaanhoitoa koskeviin ristiriitoihin on odotettavissa ratkaisu. Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut käsittelyyn kantelun, jonka on tehnyt Jokilaakson sairaalaan hoitoon halunnut potilas.

Potilaan mielestä hakeutuminen Jämsän kaupungin erikoissairaanhoitoon kuuluu hoitopaikan valinnanvapauteen. Kotikunta evää korvauksen, sillä hoidon toteuttaisi Jämsän kaupungin Jokilaakson sairaala, jossa operoi myös yksityinen Jokilaakson Terveys Oy. Valinnanvapauden rajaa haetaan, sillä Jokilaakson sairaala on STM:n mukaan perusterveydenhuollon yksikkö, joka ostaa erikoissairaanhoitoa Jokilaakson Terveydeltä.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ei kommentoi tarkemmin käsittelyssä olevaa tapausta. Käsittely voi kestää kuukausia.

STM harkitsi pitkään

Kiista syntyi, kun Tampereen kaupunki kieltäytyi maksamasta tamperelaisen potilaan hoitoa Jokilaakson sairaalassa. Jämsän kaupunki ostaa sairaalasta osan erikoissairaanhoidon palveluitaan.

Lopulta Tampere pyysi lausuntoa STM:stä. Lääkintöneuvos Timo Keistisen mukaan ministeriö antoi lausunnon pitkän harkinnan jälkeen: koska Jokilaakson sairaala toimii yksityisten palveluntuottajien lain alaisuudessa, se ei voi kuulua vapaan valinnan piiriin.

Keistinen sanoo, ettei tilanteessa ole mitään uutta. Maksusitoumuksia on käytetty jo pitkään. Tämä edellyttää tahtoa lähettävältä kunnalta.

– Jos maksaja ja tuottaja ovat yhdenmielisiä, ongelmaa ei ole.

Keistinen linjaa, että jos maksamisesta tulee kiistaa, asia ratkaistaan muualla. Ministeriön lausunto ei ole juridinen päätös. Siksi maksukiistat ratkaisevat viime kädessä valitusviranomaiset.

Potilaita tulee tasaisesti

Jokilaakson Terveys Oy:n johtaja Juha Rautio sanoo, ettei kallis ja käsittelyajaltaan pitkä käräjäoikeusmenettely ole realistinen vaihtoehto yksittäisten kuntien maksuvaateiden ratkaisemiseen. Hän vertaa, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri markkinoi avoimesti mahdollisuutta päästä hoidettavaksi esimerkiksi osakeyhtiömuotoiseen tekonivelsairaala Coxaan, jos potilas hakeutuu heille hoitoon.

Raution mukaan Jokilaakson sairaalaan tulee tasaisesti potilaita koko maan alueelta kunnista, jotka maksavat potilaiden hoidon sovitusti.

– Noin 20 potilaan kunnat ovat evänneet heidän hoitonsa Jokilaakson sairaalassa STM:n lausunnon jälkeen.

Kirjoittanut:
Juha-Pekka Honkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia