Omaishoitajien ryhmäinterventioiden vaikuttavuudesta lisää näyttöä

Interventioiden on osoitettu vähentävän omaishoitajien masentuneisuutta, parantavan heidän elämänlaatuaan ja kykyään sopeutua tilanteeseensa.

Omaishoitajille suunnattujen tukien vaikuttavuudesta on tehty runsaasti satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia. Ryhmäinterventioita on tehty monella tavalla, kouluttaen ja ohjaamalla omaishoitajia, ryhmäterapiana ja osana muuta annettua tukea. Interventioiden on osoitettu vähentävän omaishoitajien masentuneisuutta, parantavan heidän elämänlaatuaan ja kykyään sopeutua tilanteeseensa.

Espanjassa tehtiin perusterveydenhuoltoon soveltuva interventio, jossa satunnaistettiin omaishoitajia ryhmäinterventioon (n = 83) tai tavalliseen hoitoon (n = 42). Omaishoitajat hoitivat ­iäkästä toiminnanvajeista kärsivää, fyysisesti, psyykkisesti sairasta tai muistisairasta henkilöä.

Interventiona oli ryhmätapaaminen, joita järjestettiin 8 kertaa. Niissä käytiin läpi 8–12 hengen ryhmissä omaishoitajan itsestä huolehtimista, stressiä, tunteita sekä oikeuksia. ­Interventioryhmässä omaishoitajien GHQ-12-tulos (mielenterveys, mieliala) parani verrattuna vertailuryhmään.

Tutkimus vahvistaa ryhmäinterven­tioiden vaikuttavuutta ja vertaistuen omaishoitajille tuomia hyötyjä. Tulevaisuudessa palvelujärjestelmä joutuu yhä enemmän nojautumaan omaisiin kotona asuvien vanhusten hoidossa. Näitä interventiomalleja tulisi vähitellen kokeilla osana perusterveydenhuoltoa.

Kaisu Pitkälä
professori

Rodriguez-Sanchez E ym. Effects of a psychological intervention in a primary health care center for caregivers of dependent relatives: a randomized, controlled trial. Gerontologist 2013;53:397–406.

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/2013

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Muistipotilaan omaisen kannattaa pyytää apua
Saattohoito kotona vaatii monenlaista tukea