Opioidi jää usein käyttöön tekonivelleikkauksen jälkeen

Opioidien käytöllä ja kivun intensiteetillä ei näytä olevan yhteyttä.

Opioideja käyttävillä polvi- ja lonkka­potilailla potilailla opioidin käyttö jatkuu tekonivelleikkauksen jälkeenkin, ja opioidi saattaa jäädä käyttöön leikkauksen jälkeen myös potilaille, jotka eivät ole aiemmin niitä käyttäneet. Opioidien käytöllä ja kivun intensiteetillä ei näytä olevan yhteyttä. Tarpeettoman opioidilääkityksen välttämiseksi tällaiset potilaat on tärkeää tunnistaa.

Michiganissa Yhdysvalloissa pyydettiin tutkimukseen kaikki polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen tulevat potilaat 26 kuukauden ajalta. Opioidien käyttö selvitettiin ennen leikkausta ja 1, 3 ja 6 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Potilaiden leikkausta edeltävä nivelkipu, vartalon muu kipu, masennus- ja ahdistusoireet ja kivun katastrofointi selvitettiin.

Tutkimukseen osallistui 576 potilasta. Polviartroplastiaryhmässä 64 potilasta käytti opioidia ennen leikkausta ja heistä 45 jatkoi sen käyttöä kuuden kuukauden kuluttua. Tässä ryhmässä 179 ei ollut käyttänyt opioidia ennen leikkausta, mutta 12 käytti sitä puolen vuoden kuluttua. Lonkka-artroplastiaryhmässä 103 käytti opioidia ennen leikkausta ja 75 heistä myös kuuden kuukauden kuluttua. Tämän ryhmän 228 potilasta ei käyttänyt opioidia ennen leikkausta, ja kuuden kuukauden kuluttua sitä käytti 8.

Opioidilääkityksen jatkumista puolen vuoden kuluttua leikkauksesta ennustivat suurten opioidiannosten käyttö ennen leikkausta ja voimakkaampi vartalon yleinen kipu.

Lähde:
Goesling J, Moser SE, Zaidi B ym. Trends and predictors of opioid use after total knee and total hip arthroplasty. Pain 2016;157:1259–65.

Kirjoittaja:
Ritva Jokela
dosentti, ylilääkäri
Hyks

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 33/16.