Osa nuorista uskoo, että kondomin ostamiselle on ikäraja

Tiedon puutteeseen on nyt vastattu Kumita nimisellä kampanjalla. Sen ansiosta tänä syksynä 65 000 kahdeksasluokkalaista saa halutessaan paketin, joka sisältää sekä kondomin että pienen tietovihon aiheesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselyn (2015) mukaan 8 prosenttia perusopetuksen 8.−9.-luokkalaisista luuli, että kondomin ostamiselle on ikäraja. Vastaajista 12 prosenttia ei osannut sanoa, onko ostamiselle ikärajaa.

Samanlainen mielikuva oli osalla vanhemmistakin oppilaista. Ammatillisen perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoista 7 prosenttia ja lukion ensimmäisen ja toisen vuosiluokan opiskelijoista 5 prosenttia luuli, että kondomin ostamiselle on ikäraja.

THL:n asiantuntija Katariina Bildjuschkin toteaakin, että terveystiedon opetuksen täytyy olla kokonaisvaltaista.

– Ei riitä, että opetetaan kondomin käyttöä, pitää myös kertoa, mistä ja miten niitä hankitaan, hän sanoo.

Kyselyyn vastasi vuonna 2015 noin 50 000 peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilasta sekä noin 40 000 lukioiden ja noin 30 000 ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaa.

Kumita-kampanja antaa tietoa kondomeista

Tiedon puutteeseen on nyt vastattu Kumita nimisellä kampanjalla. Sen ansiosta tänä syksynä 65 000 kahdeksasluokkalaista saa halutessaan paketin, joka sisältää sekä kondomin että pienen tietovihon aiheesta. Kumita-paketin antaa oppilaalle joko terveystiedon opettaja tai kouluterveydenhoitaja.

Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halonen muistuttaa, että kondomin käyttöä ei voi osata harjoittelematta.

– Siksi tutustuminen kondomiin on tarpeellista, vaikka tositarkoitukseen olisi vielä vuosia matkaa. Kun väline on tuttu ja käyttöä harjoitellut omassa rauhassa, kynnys ottaa kumi käyttöön kumppanin kanssa ei tunnu niin suurelta, hän sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Kumita on suunnattu yläkouluikäisille ja sen toteuttavat Väestöliitto ja THL.

Tutustu kampanjaan täällä.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Kuvakaappaus Kumita-kampanjan nettisivuilta