Osalla kipu pitkittyy tekonivelleikkauksen jälkeen 

Potilaat käyttivät yleisimmin tulehduskipulääkettä, mutta myös parasetamolin ja miedon opioidin käyttö oli tavallista.

Adobe/AOP

Kipulääkkeiden pitkittynyt käyttö oli yleisempää polvinivelrikkopotilailla, ylipainoisilla ja potilailla, jotka käyttivät masennuslääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä ennen leikkausta. Tämän havaitsi LL Tuomas Rajamäki väitöstutkimuksessaan.

Rajamäki tutki reseptillä ostettavien kipulääkkeiden käytön muutoksia ja pyrki havaitsemaan riskitekijöitä, jotka ovat yhteydessä kivun ja kipulääkkeiden käytön jatkumiseen leikkauksen jälkeen. Lääkekäyttöä tarkasteltiin tutkimuksessa kahden vuoden ajalta ennen polven tai lonkan tekonivelleikkausta sekä kahden vuoden ajalta tekonivelleikkauksen jälkeen.

–  Kipulääkkeiden käyttö yleistyy ennen tekonivelleikkausta ja vähenee sen jälkeen, kuten voi olettaakin. Näyttää kuitenkin siltä, että lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen kipulääkkeiden käyttö vähenee enemmän, Rajamäki kertoo tiedotteessa .

Tietoa riskitekijöistä voidaan hyödyntää potilasneuvonnassa

Tutkimuksen päätavoitteena oli havaita riskitekijöitä, jotka ennustavat kivun tai kipulääkkeiden käytön pitkittymistä. Merkittävimmiksi riskitekijöiksi nousivat tulosten mukaan ylipaino, diabetes, useat samanaikaiset pitkäaikaissairaudet sekä kipu-, masennus- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö ennen leikkausta.

Yleisin käytettiin tulehduskipulääkettä, mutta myös parasetamolin ja miedon opioidin käyttö oli varsin yleistä. Toisaalta suuri osa potilaista ei käyttänyt mitään reseptikipulääkkeitä ennen leikkausta. Esimerkiksi kolme kuukautta ennen leikkausta alle puolet potilaista osti reseptikipulääkkeitä. Vuoden kuluttua leikkauksesta neljäsosa potilaista osti jotakin reseptikipulääkettä.

Yhdysvalloissa yleistynyttä kipulääkeriippuvuutta ei havaittu Rajamäen tutkimuksessa.

Tietoa kivun riskitekijöistä voidaan hyödyntää potilasneuvonnassa ennen leikkauspäätöstä.

– On kuitenkin tärkeä huomata, että myös riskiryhmissä kipulääkkeiden käyttö oli leikkauksen jälkeen vähäisempää kuin ennen leikkausta. Mikäli leikkaukseen päädytään, tulisi riskinarvion perusteella valikoiduille potilaille järjestää yksilöllistä kivunhoidollista seurantaa, Rajamäki sanoo.

LL Tuomas Rajamäen väitöskirja Risk factors for persistent pain and analgesic use following hip and knee replacement tarkastetaan Tampereen yliopistossa 2. syyskuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla .

Lue lisää jutun aiheesta