Ota puoliso mukaan elämäntaparemonttiin

Miehistä, joiden pari oli lopettanut tupakoinnin, 48 prosenttia lopetti myös seurannan aikana, kun taas miehistä, joiden pari jatkoi tupakointia, lopetti vain 8 prosenttia

Pariskuntien on arveltu elävän usein hyvin samankaltaisesti terveyskäyttäytymisensä suhteen. Englantilaisessa pitkittäistutkimuksessa selvitettiin partnerin elämäntavan ja elämänmuutoksen vaikutuksia toisen puolison elämäntapoihin. Tutkimus käynnistyi vuonna 1998, ja useissa aalloissa rekrytoiduista pariskunnista 3 722:sta saatiin tähän osatutkimukseen kaksi seurantatietoa tupakoinnista, liikunnasta ja painosta.

Lähtötilanteessa tutkittavat oli keskimäärin 62-vuotiaita, 14 prosenttia tupakoi, kolmannes oli liikunnallisesti inaktiivisia ja miehistä 77 prosenttia ja naisista 68 prosenttia oli ylipainoisia. Tupakoinnin suhteen puolisoiden tavat korreloivat vahvasti (r = 0,600), liikunnan 
(r = 0,478) ja ylipainon (r = 0,311) suhteen kohtalaisesti. Seurannassa 17 prosenttia tupakoitsijoista lopetti polttamisen, 44 prosenttia liikkumattomista aloitti liikunnan ja 15 prosenttia ylipainoisista laihduttamisen.

Miehistä, joiden pari oli lopettanut tupakoinnin, 48 prosenttia lopetti myös seurannan aikana, kun taas miehistä, joiden pari jatkoi tupakointia, lopetti vain 8 prosenttia. Vastaavat luvut naisilla olivat 50 prosenttia vs. 8 prosenttia.

Vastaava ilmiö näkyi myös liikunnan aloittamisessa sekä painon pudotuksessa. 
Myös alun perin terveellisiä elämäntapoja noudattava partneri vaikutti positiivisesti puolisonsa terveyskäyttäytymisen muutokseen, mutta parin terveys­käyttäytymisen muutos oli vahvempi selittämään toisen puolison muutosta.

Perinteinen terveyskasvatuksemme on yksilö- tai ryhmäkeskeistä. Ehkä meidän pitäisi ottaa myös puolisot mukaan, jotta potilaan elämänpiirissä tapahtuisi 
toivottuja muutoksia.

Lähde:
Jackson SE ym. The influence of partner’s behavior on heath behavior change. The English Longitudinal Study of Ageing. JAMA Intern Med 2015;175:385–92.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 34/15.