Palko: Oireettoman tupakoijan keuhkoja ei pidä TT–kuvata

Oireettomille tupakoijille keuhkosyövän löytämiseksi tehtävien TT–tutkimusten oikeutus arvioitiin kansallisesti ensimmäistä kertaa.

CT (Computed tomography) scanner in hospital laboratory.
Lääkärilehti
CT (Computed tomography) scanner in hospital laboratory.

Tietokonetomografiatutkimus tupakoineen oireettoman henkilön keuhkosyövän löytämiseksi ei ole oikeutettu.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on vastikään hyväksynyt tätä koskevat kriteerit, jotka se antoi säteilylain nojalla. Maaliskuun alussa voimaan tulevat kriteerit koskevat yksittäiselle henkilölle tehtäviä tutkimuksia, eivät seulontaa tai tieteellistä tutkimusta.

Kriteerit on annettu säteilylain 111 §:n nojalla, ja sen mukaan lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa. Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä. Vaatimus koskee myös yksityistä terveydenhuoltoa.

Riskitöntä säteilyannosta ei ole

Riskiperusteisten oireettomille tupakoitsijoille tehtävien tietokonetomografiatutkimusten oikeutusta ei Suomessa ole kansallisesti aiemmin arvioitu. Kriteerien tarkoituksena on linjata kuvantamistutkimuksen edellytyksiä.

Täysin riskitöntä säteilyannosta ei ole olemassa, perustelee Palko. Lisäksi turhat tutkimukset aiheuttavat potilaalle ja hänen läheisilleen ahdistusta ja huolta sekä johtavat terveyshyötyä tuottamattomaan terveydenhuollon resurssien käyttöön. Toisaalta normaali löydös voi antaa virheellisen luottamuksen tunteen siitä, että tupakointi ei ole terveydelle vaarallista.

Kriteerit perustuvat siihen, ettei yksittäisen oireettoman henkilön keuhkojen TT-tutkimuksesta ei ole voitu osoittaa kokonaishyötyä. 

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta