Palliatiivisen hoidon yksikkö Ouluun

Aikuispotilaiden vaikean syöpäkivun hoitoon ja konsultaatioon keskittyvä palliatiivisen hoidon yksikkö aloitti Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuoden alussa.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS) on perustettu uusi palliatiivinen yksikkö, joka auttaa ja tukee terveyskeskuksia, jos potilaan oirehoidossa tai saattohoidossa on ongelmia.

Erikoislääkäri Eeva Rahkon mukaan uudelleen organisoinnilla tavoitellaan sitä, että syöpäpotilaat saisivat tarvitsemansa hoidon mieluiten kotiin tai oman kunnan terveyskeskukseen, kun oma lääkäri saa tarvitsemansa konsultaatiotuen erikoissairaanhoidosta.

– Palliatiivisen hoidon yksikköön voidaan oman lääkärin lähetteellä ottaa nopealla ajanvarauksella ne potilaat, jotka todella tarvitsevat erikoissairaanhoidon keinoja kivunhoitoon tai muuhun oirehoitoon. Tavoite on ehkäistä ennalta suunnittelemattomia päivystyskäyntejä ja vuodeosastosiirtoja, hän sanoo.

Palliatiivisella yksiköllä ei ole omaa osastoa vaan se toimii OYS:ssa syöpätautien vuodeosastolla 44B. Potilaat ovat sellaisia, joilla on vaikea syövästä johtuva kipuongelma tai muu oire, johon tarvitaan erikoissairaanhoidon tutkimusta ja hoitoa.

Toimintamalliin kuuluu myös poliklinikkavastaanotto kerran viikossa. Keskeinen osa toimintaa on vastata terveyskeskuksista tuleviin, syöpäpotilaiden hoitoa koskeviin kysymyksiin, mutta tarjota myös konsultaatiotukea OYS:n muilla vuodeosastoilla olevien potilaiden hoitoon.

– Yksikön toiminnassa ovat mukana onkologi ja anestesiologi sekä kivun hoidon ja palliatiivisen hoidon sairaanhoitaja. Sairaanhoitajat ohjeistavat terveyskeskuksia esimerkiksi kipupumppuihin liittyvissä asioissa myös puhelimitse jokaisena arkipäivänä kello 7 –22, Rahko kertoo.

Lähde:
Oulun yliopistollinen sairaala

Kuva:
Panthermedia