Paneeli suosittamassa keuhkosyövän TT-seulontaa USA:ssa

Yhdysvalloissa asiantuntijapaneeli suosittelee oireettomien tupakoitsijoiden tietokonetomografiakuvauksia keuhkosyövän seulomiseksi.

Yhdysvalloissa asiantuntijapaneeli suosittaa tupakoitsijoiden vuosittaisia tietokonetomografiakuvauksia keuhkosyövän seulomiseksi.

Sairauksien ehkäisyä arvoivan paneelin (U.S. Preventive Services Task Force Recommendation, USPSTF) luonnosvaiheessa oleva suositus kannattaa TT-seulontaa 55-79-vuotiaille oireettomille tupakoitsijoille, jotka ovat polttaneet vähintään askin päivässä 30 vuoden ajan tai joiden tupakoinnin lopettamisesta on kulunut alle 15 vuotta.

Suositus pohjautuu B-tason näyttöön siitä, että matala-annoksinen TT-kuvaus voi vähentää keuhkosyöpäkuolleisuutta ja kokonaiskuolleisuutta. Sen päivittämistä varten tehty meta-analyysi julkaistiin Annals of Internal Medicine -lehdessä.

Paneeli on aiemmissa arvioissaan pitänyt näyttöä riittämättömänä, mutta näkee nyt seulonnan hyödyt haittoja suuremmiksi.

Haitoista muistutetaan

Vahvinta näyttöä seulonnan hyödyistä saatiin 2011 julkaistusta, satunnaistetusta monikeskustutkimuksesta, jossa toistettiin kolmen vuoden ajan vuosittainen TT-kuvaus 26 722 tupakoitsijalle. Heidän kuolleisuuttaan verrattiin tavallisella keuhkokuvauksella seulottujen 26 732 kuolleisuuteen. Suhteellinen keuhkosyöpäkuolleisuus oli TT-ryhmässä 20 % pienempi kuin keuhkokuvausryhmässä ja myös kokonaisuuskuolleisuus oli 6,7 % pienempi.

Paneeli ei suosita muita seulontamenetelmiä, kuten keuhkojen röntgenkuvausta tai ysköksen irtosolututkimuksia.

Seulontaa ei suositella myöskään niille tupakoitsijoille, joiden terveys ei kestäisi mahdollista leikkausta. Harkintaan kehotetaan myös vanhimpien seulontaikäisten kohdalla.

Paneeli varoitti myös seulonnan haitoista, kuten säteilyannoksesta, ylidiagnosoinnista ja vääriksi positiivisiksi tai negatiivisiksi osoittautuneista löydöksistä. Seulonnalla ei havaittu myöskään olevan vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen.

Yhdysvalloissa suositus on jo tuoreeltaan herättänyt suurta huomiota tiedotusvälineissä. Se velvoittaisi sairasvakuutusyhtiöt korvaamaan seulontaan oikeutettujen kuvausten kustannukset.

Suositusluonnos on lausuntokierroksella elokuun loppuun ja lopullista versiota odotetaan puolen vuoden kuluttua.

Lääkärilehden 33/2012 keuhkosyövän seulontaa käsittelevässä katsauksessa kirjoittajat kehottavat harkitsemaan pitkään tupakoineiden tai työperäisesti altistuneiden seulonnan mahdollisuutta myös Suomessa, mutta muistuttavat, että TT-seulontaan liittyy runsaasti avoimia kysymyksiä.

Kirjoittajien mukaan ensin tarvittaisiin pilottitutkimusta ohjelman toimivuuden, toteuttamiskelpoisuuden, kustannusten ja vaikuttavuuden arvioimiseksi Suomen oloissa.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla