Paperiresepti siirtymässä historiaan

Paperireseptit tulevat poistumaan käytöstä kokonaan vuoteen 2016 mennessä, jos sosiaali- ja ­terveysministeriön työstämä laki­esitys toteutuu. Puhelin- ja paperireseptit tulisivat säilymään vara­järjestelminä.

Paperireseptit tulevat poistumaan käytöstä kokonaan arviolta vuoteen 2016 mennessä, jos sosiaali- ja ­terveysministeriön työstämä laki­esitys toteutuu. Esityksen odotetaan etenevän eduskunnan käsiteltäväksi vielä tämän syksyn aikana.

Lakiesitys tekisi sähköisestä reseptistä ensisijaisen vaihtoehdon kaikkien reseptilääkkeiden ­määräyksissä. Toisin kuin aiemmin on odotettu, myös yksin työsken­televien ammatinharjoittaja­lääkärien on otettava sähköinen resepti käyttöön.

Lakiesitystä valmisteleva hallitus­neuvos Pekka Järvinen sanoo, että myös esi­merkiksi eläkkeellä olevien tai vapaa-ajallaan lääkemääräyksiä tekevien lääkärien tulisi laki­muutoksen myötä käyttää sähköistä reseptiä. Samalla poistuu potilaiden oikeus vaatia paperi­reseptiä sähköisen reseptin sijaan.

Järvisen mukaan puhelin- ja paperireseptit tulisivat säilymään vara­järjestelminä. Niitä saisi käyttää ainoastaan silloin, kun sähköisen reseptin määrääminen ei onnistu teknisistä syistä ja ­potilaan ­terveydentila edellyttää välitöntä lääke­määräystä.

Muutos edellyttää Järvisen mukaan myös mobiiliyhteyttä Reseptikeskukseen kannettavilta tietokoneilta ja älypuhelimista.

– Mobiilipalvelu sähköisten ­resep­tien kirjoittamiseen tulisi olla käytössä viimeistään vuonna 2015, joten paperireseptit voisivat poistua käytöstä vuoden 2016 alkuun ­mennessä, Järvinen arvioi.

Juha-Pekka Honkanen, toimittaja

Kuva: Mikko Käkelä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla

Lisää aiheesta:
eReseptistä ePotilaaseen?
E-reseptin mobiiliversio etenee
E-reseptien uudistaminen takeltelee
Kohta siirrytään pelkkiin e-resepteihin