Parasetamolista ei apua alaselkäkipuihin

Lonkan ja polven nivelrikkokipua parasetamoli vähensi hieman, toteaa BMJ:ssä julkaistu meta-analyysi.

Parasetamolista ei ole apua alaselkäkipuun. Lonkan ja polven nivelrikkoon sillä on pieni, muttei kliinisesti merkittävä vaikutus, todetaan BMJ:ssä julkaistussa meta-analyysissä.

Meta-analyysissä oli mukana 13 satunnaistettua tutkimusta, joissa verrattiin parasetamolin vaikutusta plaseboon.

Parasetamolin vaikutusta lonkan tai polven nivelrikkoon tarkasteli 10 tutkimusta, joissa oli mukana 3 500 potilasta. Alaselkäkipua käsittelevissä kolmessa tutkimuksessa oli 1 800 potilasta.

Tutkimuksissa seurattiin parasetamolin käyttöä lyhytaikaisesti, sillä pisin seuranta-aika oli vain puoli vuotta. Kymmenessä tutkimuksessa parasetamoliannos oli 3 900-4 000 mg päivässä ja kolmessa tutkimuksessa 3 000 mg päivässä.

Parasetamoli ei vähentänyt alaselkäkipua tai parantanut toimintakykyä tai elämänlaatua lyhyellä aikavälillä. Näyttö oli vahvaa.

Lonkan ja polven nivelrikon aiheuttamaan kipuun parasetamolilla oli merkitsevä, muttei kliinisesti vaikuttava vaikutus. Näyttö tästä oli myös vahvaa.

Parasetamolia käyttäneillä oli lähes neljä kertaa suurempi riski poikkeaviin maksa-arvoihin, mutta meta-analyysissä ei kyetty arvioimaan tämän havainnon kliinisiä vaikutuksia.

Hoitomyöntyvyys oli molemmissa ryhmissä hyvä. Tutkimus- ja kontrolliryhmän välillä ei ollut myöskään eroa raportoitujen haittavaikutusten yleisyydessä.

Tutkimusta kommentoiva pääkirjoitus korostaa meta-analyysin avaavan uudelleen keskustelua parasetamolin tehokkuudesta ja turvallisuudesta.

Kirjoituksessa kuitenkin muistutetaan, että parasetamolista luopuminen ensilinjan lääkkeenä nivelrikon ja alaselkäkivun hoitosuosituksissa johtaisi tulehduskipulääkkeiden ja opioidien käytön lisääntymiseen. Sen sijaan tarvitaan enemmän turvallisten ja tehokkaiden hoitomuotojen, kuten sopivan liikuntaharjoittelun lisäämistä.

Lähde:
BMJ

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.