Perhekeskeiset interventiot ehkäisevät humalaväkivaltaa tehokkaimmin

Parisuhteessa kommunikointikyky ja kyky ratkoa konflikteja suojaavat väkivallalta.

Adobe/AOP

Perhekeskeiset interventiot ovat vaikuttavimpia alkoholin käyttöön liittyvän väkivallan ehkäisemisessä. Tämä ilmenee tuoreesta katsauksesta, jossa tarkasteltiin erityisesti parisuhdeväkivallan riskitekijöitä ja ehkäisyä. Wright M ym. J. Adv. Nurs. 24.6.2022

Perhekeskeiset interventiot onnistuivat alkoholin käytön, väkivallan tekojen sekä väkivallan kokemusten vähentämisessä paremmin kuin yksilö- ja ryhmämuotoiset interventiot. Pitkäkestoisella, yhdeksän kuukauden mittaisella ryhmäinterventiollakin kuitenkin saavutettiin tuloksia.

Kognitiivisbehavioraaliseen terapiaan pohjautuvat interventiot olivat sekä tämän katsauksen että aiemman tutkimustiedon valossa motivoivaa haastattelua tehokkaampia vähentämään alkoholin käyttöön liittyvää väkivaltakäyttäytymistä.

Naisten riskiä kokea fyysistä väkivaltaa humalaisen kumppanin taholta lisäsivät naisten lapsuudenaikaiset väkivaltakokemukset, heikko mielenterveys sekä koulutustason eroavuus puolisoon nähden. Miesten riskiä käyttää väkivaltaa lisäsivät esimerkiksi usein toistuva alkoholin käyttö sekä mustasukkaisuus. Parisuhteessa kommunikointikyky ja kyky ratkoa konflikteja suojaavat väkivallalta.

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella tehty kirjallisuuskatsaus käsitti yhteensä 16 alkuperäistutkimusta, jotka käsittelivät 13 eri interventiota.

Anne Seppänen

Lue lisää: Mitä tarkoittaa FASD?

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.