Pitkävaikutteiset opioidilääkkeet ehkä luultua suurempi riski

Pitkäkestoisia opioidilääkkeitä tulisi määrätä vain, kun niiden sijasta ei voi käyttää muita lääkkeitä.

Opioidipohjaisiin kipulääkkeisiin liittyy tahattomien yliannostusten vaara, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan niitä käyttävät potilaat menehtyvät tavallista todennäköisemmin myös moniin muihin syihin. Käytännössä kuolemantapauksia ei ole tavattoman paljon enemmän kuin muita kipulääkkeitä käyttävillä, mutta tarpeeksi, jotta ne pitäisi huomioida.

Yhdysvaltalaistutkijoiden tutkimustulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä, ja ne perustuvat tietoihin 23 000 pitkävaikutteisen opioidilääkityksen aloittaneesta ja 46 000 ei-opioidipohjaisen kipulääkityksen aloittaneesta. Lääkitykset oli määrätty ei-syöpäperäisiin kipuihin.

Opioidilääkityksen aloittaneiden riski menehtyä seurannan aikana oli noin 60 - 70 prosenttia suurempi kuin verrokkien, tutkijat havaitsivat.Tämä selittyi pitkälti sairaalahoidon jälkeisillä kuolemantapauksilla, mikä viittaa tapausten liittyneen pitkäkestoiseen lääkitykseen eikä syyhyn, jonka takia potilas oli sairaalaan hakeutunut.

Vain kolmasosa kuolemista johtui tahattomista yliannostuksista. Loput olivat pitkälti sydänperäisiä kuolemia, mutta myös muista syistä johtuvia.

Käytännössä opioidilääkityksiin liittynyt kuolleisuus ei ollut kovin suurta. Tutkijat laskivat, että niitä käyttävästä kymmenestätuhannesta potilaasta noin 30 - 70 useampi menehtyi vuoden sisällä. Vertailukohtana olivat verrokkilääkkeitä eli antikonvulsantteja tai syklisiä masennuslääkkeitä käyttävät. Kuolemantapauksia on kuitenkin tarpeeksi, jotta lääkäreiden pitäisi ottaa riskit huomioon kipulääkkeitä määrätessään. Pitkäkestoisia opioidilääkkeitä tulisi määrätä vain, kun niiden sijasta ei voi käyttää muita lääkkeitä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA 2016;315:24152423)

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kuva: Panthermedia