Opioidit eivät lisää Alzheimerin taudin riskiä

Riski ei kasvanut opioidien käytön keston myötä, selviää suomalaistutkimuksesta.

Opioidien lyhytaikainen käyttö tai yli vuoden kestänyt käyttö eivät lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Riski ei noussut myöskään niillä, joilla kumulatiiviset eli yhteenlasketut annokset olivat seurannan aikana korkeimmat, sanotaan tiedotteessa.

Yhdysvalloissa aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että suuren kumulatiivisen annoksen käyttäjillä havaittiin kohonnut riski sairastua dementiaan. Nyt julkaistussa, laajimmassa aihetta käsittelevässä suomalaistutkimuksessa riskiä ei kuitenkaan havaittu.

Opioidien käyttöön liittyy kuitenkin muita riskejä, joten niiden käyttö tulisi rajoittaa vain vaikeimpien kiputilojen hoitoon.

Opioidien käytön yhteyttä Alzheimerin taudin riskiin selvitettiin osana Itä-Suomen yliopiston valtakunnallista rekisteripohjaista MEDALZ-tutkimusta. Siinä seurattiin vuosina 2005–2011 Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia. Tutkimusaineistossa oli 70 718 sairastunutta ja 282 862 vertailuhenkilöä.

Suomalaistutkimuksen tulokset on julkaistu Pain Medicine -lehdessä.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa