Vaihtovirta palautti Alzheimer-potilaiden muistin hetkellisesti

Tutkimusryhmään kuulunut Eino Solje pitää tuloksia mullistavina. Seuraavaksi sähköhoidon vaikutusta muistisairauksissa tutkitaan Kuopiossa.

Lääkärilehti

Gammataajuinen vaihtovirta palautti hetkellisesti Alzheimer-potilaiden muistin Brescian yliopistossa Italiassa tehdyssä tutkimuksessa, kertoo Aivosäätiö tiedotteessa . Tulokset on julkaistu Annals of Neurology -lehdessä 24. toukokuuta.

Varhaista Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden aivoja stimuloitiin satunnaisessa järjestyksessä kahden viikon välein kertaalleen tunnin ajan gammataajuisella vaihtovirralla ja kertaalleen tunnin mittaisella lumehoidolla. Potilaat tekivät ennen ja jälkeen vaihtovirtakäsittelyn sanatestit sekä käsittelyn aikana tehtäväsarjoja, joissa piti muun muassa yhdistää kasvoja ja nimiä.

Vaihtovirtastimulaatiota saaneet potilaat muistivat kokeen jälkeen tehdyissä sanatesteissä noin 26 sanaa. Lumekäsittelyssä tulos oli keskimäärin 19 sanaa. Viivästynyttä muistia kartoittaneessa testissä sähkövirtaa saaneiden potilaiden tulos oli erityisen merkittävä: he pystyivät palauttamaan sanoja mieleen 2,5 kertaa paremmin kuin lumehoitoa saaneet.

Tutkimus oli kaksoissokkoutettu. Siihen osallistui 60 varhaista Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta.

Kansainväliseen tutkimusryhmään kuului dosentti Eino Solje Itä-Suomen yliopistosta. Solje pitää tuloksia mullistavina. 

– Ne sekä aiemmat tulokset eläinkokeissa antavat viitteitä siitä, että saattaisi olla mahdollista kehittää hoito, jolla voitaisiin korjata jo tapahtunutta vahinkoa aivoissa sähköä hyödyntämällä. Nykyiset Alzheimer-lääkkeet lieventävät oireita, mutta eivät pysäytä tautia tai hidasta sen etenemistä, hän sanoo tiedotteessa .

Kuopiossa kokeillaan perättäisten päivien sähköhoitoa

Myös Kuopiossa käynnistyy sähköstimulaatioon perustuva tutkimushanke , jonka potilastutkimuksia Solje johtaa.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteishankkeessa tutkitaan usean peräkkäisen päivän sähköhoidon vaikutusta potilaiden muistiin ja myös muihin muistisairauksiin kuin Alzheimerin tautiin.

Tutkimukseen kutsutaan Kysin neurologian poliklinikalta mukaan potilaita, joilla on jokin tiedonkäsittelyyn vaikuttava etenevä aivosairaus.

Lisäksi selvitetään tautimekanismeja potilaiden soluista valmistetuissa hermosoluverkostoissa. Potilaiden aivoissa tapahtuvia hermovälittäjäainejärjestelmien muutoksia voidaan näin selvittää myös laboratoriossa samaan aikaan kun potilaat osallistuvat tutkimukseen sairaalassa.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.