Alzheimerin taudin vasta-ainelääkkeet eivät ole kustannusvaikuttavia

Adukanumabi ja donanemabi ovat tehoonsa nähden liian kalliita.

Adobe/AOP

Yhdysvaltojen lääkevalvontavirasto FDA hyväksyi nopeutetulla menettelyllä vasta-ainelääke adukanumabin Alzheimerin taudin hoitoon kesällä 2021. Myös toiselle vasta-ainelääkkeelle, donanemabille, on käynnistetty nopeutettu menettely.

Bostonilaistutkijoiden mallinnuksen mukaan kumpikaan lääke ei nykyisillä tai donanemabin osalta suunnitelluilla hinnoilla ole kustannusvaikuttava varhaisvaiheen Alzheimerin taudin hoitoon.

Tutkijat laskivat lääkkeillä saavutettavan laatupainotteisen lisäelinvuoden hinnan. Lääkkeiden tehoa arvioitiin niistä tehtyjen tutkimusten perusteella. Mallinnuksessa otettiin huomioon lääkkeiden hinta ja terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle koituvat muut kustannukset yhdysvaltalaisessa järjestelmässä. Adukanumabihoitoa on seurattava toistuvin magneettikuvauksin ja donanemabihoitoa PET-kuvauksin.

Nykyhinnoilla adukanumabilääkitys maksaa Yhdysvalloissa 28 200 dollaria vuodessa. Myös donanemabin vuosihinnaksi arvioitiin yli 25 000 dollaria. Jotta adukanumabi olisi kustannusvaikuttava, hoito saisi tutkijoiden mukaan maksaa enintään 3 000 dollaria vuodessa.

Donanemabista on olemassa vasta pienehkö faasin 2 tutkimus. Jos faasin 3 tutkimukset vahvistavat sen tehon, se voisi olla kustannusvaikuttava, vaikka hoito maksaisi 20 000 dollaria vuodessa. Suuri ero lääkkeiden välillä johtuu siitä, että adukanumabia täytyy jatkaa pysyvästi, mutta donanemabihoidon voi lopettaa, jos kuvantaminen osoittaa sen tehonneen.

Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -tiedelehdessä 28.3.2022. Aiheesta on kirjoitettu myös Lääkärilehdessä .

Pertti Saloheimo

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.