Polven nivelrikon hoidon kulmakiviä ovat liikunta ja painonpudotus

Tulokset olivat parhaat kun yhdistettiin liikunta ja intensiivinen painonpudotus: vähiten kipua ja eniten parannuksia toimintakyvyssä, kävelyajassa ja elämänlaadussa.

Liikunta ja painonpudotus ovat polven nivelrikon hoidon kulmakiviä, mutta käytännössä haastavia toteuttaa. Amerikkalaistutkijoiden toteuttama satunnaistettu hoitokoe tuo tarkennettua tietoa liikunnan ja painonpudotuksen vaikutuksista yhdessä ja erikseen.

Tutkimukseen otettiin mukaan 55-vuotiaita tai vanhempia polven nivelrikko­potilaita, joilla sairaus oli lievä tai kohtalainen mutta aiheutti silti lähes päivittäistä kipua. Tutkittavien painonindeksin piti olla välillä 27–41 kg/m2. Tutkimusryhmiä 18 kuukauden seurannassa oli kolme: liikuntainterventio, intensiivinen painonpudotus tai molemmat. Liikuntainterventioon sisältyi ensimmäisten kuuden kuukauden aikana kolme kertaa viikossa ohjattu liikuntatunti, jonka ohjelmaan kuuluivat aerobinen kävelyharjoitus (15 min), voimaharjoittelu (20 min), toinen kävelyharjoitus (15 min) ja jäähdyttely (10 min). Intensiivinen painonpudotus tapahtui korvaamalla päivän aterioista kaksi niukkaenergiaisella pirtelöllä sekä korjaamalla kolmannen aterian ravintosisältöä. Tutkimuksen aloitti 454 potilasta, ja heistä 88 % pysyi mukana loppuun saakka.

Intensiivinen painonpudotus tuotti tulosta: painonpudotusryhmä laihtui keskimäärin 8,9 kg ja yhdistelmäinterventioryhmä 10,6 kg, kun taas liikuntaryhmä laihtui keskimäärin 1,8 kg. Verestä mitattu interleukiini 6 -pitoisuus muuttui samaan suuntaan painonpudotuksen kanssa, ja muutos oli suurin yhdistelmäryhmässä ja pienin liikuntaryhmässä.

Polven puristusvoima väheni kaikissa ryhmissä mutta vähiten liikuntaryhmässä. Yhdistelmäryhmässä tulokset olivat parhaat: vähiten kipua ja eniten parannuksia toimintakyvyssä, kävelyajassa ja elämänlaadussa. Tutkimuksen lopussa 40 % yhdistelmäinterventioryhmän ­potilaiden polvista oli käytännössä ­kivuttomia.

Nivelrikon konservatiivinen hoito tuottaa siis tulosta, mutta vaatii vaivan­näköä.

Messier SP, Mihalko SL, Legault C ym. Effects of intensive diet and exercise on knee joint loads, inflammation, and clinical outcomes among overweight and obese adults with knee osteoarthritis: the IDEA randomized clinical trial. JAMA 2013;310:1263–73.

Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 46/13.

Katso nivelrikkoon sopivia liikuntaohjeita Potilaan Lääkärilehden Liikuntaa lääkkeeksi -palvelusta