Potilastietojärjestelmät aiheuttavat virheitä

Potilastietojärjestelmien käytön riskejä pitää ennakoida nykyistä paremmin, havaittiin väitöstutkimuksessa.

Potilastietojärjestelmien käytön riskejä pitää ennakoida nykyistä paremmin, havaitsi terveystieteiden maisteri Sari Palojoki väitöstutkimuksessaan.

Potilastietojärjestelmien aiheuttamia virheitä ilmeni Palojoen tutkimuksessa merkittävästi enemmän kuin aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Tämä saattaa johtua muun muassa potilastietojärjestelmien korkeasta käyttöönottoasteesta, mikä synnyttää myös uusia virhetyyppejä.

Tutkimuksessa tunnistettiin lukuisia kehitystarpeita tämänhetkisissä potilastietojärjestelmien turvallisuuden seurantajärjestelmissä.

Palojoki keräsi ja analysoi erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmäkäyttäjien tuottamia aineistoja. Vapaaehtoisen vaaratapahtumarekisterin aineisto koostui 2379 raportista, ja tietojärjestelmien käyttäjille kohdennettu, tässä tutkimuksessa kehitetty kysely 2864 vastauksesta.

Lisäksi tutkittiin Valviran lääkintälaitedirektiivin valvontaan liittyvä, koko Suomea koskeva aineisto vuosilta 2010–2015.

Käyttäjät arvioivat, että moniin muissa tutkimuksissa tunnistettuihin virhetyyppeihin, kuten käyttökatkoihin, on liittynyt omassa työympäristössä korkea riskitaso. Tilastollisesti merkitseviä eroja saatiin erityisesti ammattiryhmien ja yksiköiden välisissä tuloksissa.

Tutkimus osoitti, että kohdennettu käyttäjäkoulutus mahdollistaa nykyistä paremman virhetilanteiden hallinnan.

Uusi työkalu riskien hallintaan

Väitöstutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kehittää potilastietojärjestelmien käyttäjille kohdennettu riskienarviointityökalu virheiden hallintaan ja ennaltaehkäisemiseen.

Palojoen kehittämän ennakoivan riskienhallinnan työkalun, FIN-TIERA:n, käyttöönotto voi edistää organisaatioiden sietokykyä potilastietojärjestelmien virhetilanteiden osalta. FIN-TIERA voidaan ottaa koekäyttöön sairaalaympäristössä.

HUS:n potilasturvallisuuspäällikkönä työskentelevän Palojoen väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 21.4.

Lue koko väitöstiedote täältä.

Kirjoittaja:
Heli Väyrynen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Juttu on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.