Progesteronihoito voi vaikuttaa trisomiaseulonnan tarkkuuteen

Niskapoimun mittaukseen perustuva trisomiaseulonta ei ole paras mahdollinen.

Äidille annettu keltarauhashormoni lisää merkitsevästi sikiön niskapoimun ­paksuutta. Tämä mitta on keskeinen alkuraskauden tutkimuksessa, jossa arvioidaan sikiön trisomiariskiä ja valikoidaan lapsivesipunktiolla tai istukkabiopsialla varmennettavat riskitapaukset.

Prospektiivisessa tutkimuksessa noin 1 000 naista sai alkuraskaudessa kelta­rauhashormonia keinoavusteisen lisääntymishoidon tueksi tai uhkaavan keskenmenon hoidoksi. Sikiön niskapoimumittauksen tuloksia verrattiin verrokkiryhmän noin 2 500 naisen tuloksiin.

Keltarauhashormonia saaneiden ryhmässä sikiön niskapoimun paksuus oli 1,65 ± 0,63 mm ja verrokkiryhmässä 1,57 ± 0,53 mm. Merkitsevä ero säilyi koko ensimmäisen raskauskolmanneksen, ja se havaittiin sekä anamneesin perusteella tunnistetun trisomiariskin että vähäisen riskin potilailla. Suurimmillaan ero oli raskauden keston ollessa 11 + 0 – 11 + 6 viikkoa. Keltarauhashormonin antotapa ja annos eivät vaikuttaneet eroon.

Löydös voi selittyä sillä, että progesteroni lisää istukan verisuonten relaksaatiota ja muuttaa verisuonikasvutekijä­tuotantoa. Tästä seuraa sikiön sydämen esikuormituksen lisääntymistä ja ­nesteen kertymistä sikiön kudoksiin.

Tutkijat eivät arvioineet, miten vahvasti progesteronihoito lisää väärien positiivisten seulontatulosten määrää. Havainto kuitenkin ilmaisee osaltaan sen, että Suomessakin koko raskaana olevalle väestölle pystytetty trisomiaseulonta­järjestelmä ei ole paras mahdollinen ja että on syytä pyrkiä käyttämään äidin verinäytteestä tehtävää trisomiadiagnostiikkaa.

Lähde:
Giorlandino C, Cignini P, Padula F ym. Effects of exogenous progesterone on fetal nuchal translucency: an ­observational prospective study. Am J Obstet Gynecol 2015;212:335.e1–7.

Kirjoittanut:
Pertti Kirkinen
professori

Kuva:
Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 17/2015.