Yhdysvalloissa psykiatri on demokraatti, kirurgi republikaani

Lääkärien poliittiset näkemykset vaihtelevat huomattavasti erikoisaloittain, kertoo tutkimus.

Demokraatti vai republikaani? Tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaisten lääkärien poliittiset kannat vaihtelevat huomattavasti erikoisaloittain.

Noin kaksi kolmasosaa kirurgeista, anestesiologeista ja urologeista on republikaaneja. Eniten demokraatteja taas löytyy infektiolääkärien, psykiatrien ja pediatrien joukosta. Heistä yli kaksi kolmesta lukeutuu demokraatteihin.

Puntit ovat lähes tasan päivystyslääketieteen, kardiologian ja gastroenterologian aloilla.

Lue lisää: Mr. President

Erikoisalojen poliittisen jakautumisen syitä ei tiedetä tarkasti. Eri erikoisalojen lääkärit kohtaavat erilaisia potilaita, ja esimerkiksi infektiolääkäri saattaa päihdepotilaita hoitaessaan kokea vetoa yhteiskunnan turvaverkkoa puolustaviin demokraatteihin. Toisaalta erot voivat juontaa juurensa jo opiskeluajalta, jolloin erikoisaloja valitaan.

Myös tulotaso ja sukupuoli voivat vaikuttaa. Enemmän ansaitsevat lääkärit ovat kallellaan republikaaneihin. Lääkäreistä entistä suurempi osa on naisia, ja naiset hakeutuvat enemmän tietyille erikoisaloille. Naislääkäreistä enemmistö katsoi kuuluvansa demokraatteihin.

Lääkärien erikoisalojen poliittisia kantoja tutkivat Yalen yliopiston tutkijat. Asiasta kirjoittaa The New York Times.

Yli puolet lääkäreistä on demokraatteja

Kaikkiaan lääkäreistä yli puolet identifioi itsensä demokraateiksi. Tilanne on muuttunut, sillä vuonna 1991 useimmat pitivät itseään republikaaneina.

Taustalla voi olla muun muassa lääkärikunnan naisistuminen ja se, että entistä harvempi lääkäri työskentelee yrittäjämallilla.

PNAS:ssa julkaistun tutkimuksen mukaan perusterveydenhuollossa työskentelevien lääkärien poliittisilla näkemyksillä on merkitystä potilaiden kannalta. Republikaani- ja demokraattilääkärien hoitosuunnitelmat ja suhtautuminen ovat erilaisia, kun kyseessä ovat politisoituneet ongelmat kuten abortti ja marihuana.

kirjoittaja
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia