Psykoterapia ja lääkehoito yhdessä tehokkainta depression hoidossa

"On hyvin tärkeää, että lääkehoidon käyttö perustuu huolelliseen ammatilliseen arvioon. Arkielämän kokemus kertoo, että näin ei aina tapahdu."

Depression päivitetty Käypä hoito -suositus vastaa keskusteluun masennuslääkkeiden käytöstä korostamalla huolellista diagnostiikkaa.

– Suosituksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Entistä selvemmin on kuitenkin korostettu masennusdiagnostiikan merkitystä. On hyvin tärkeää, että lääkehoidon käyttö perustuu huolelliseen ammatilliseen arvioon. Arkielämän kokemus kertoo, että näin ei aina tapahdu, sanoo suositustyöryhmää johtanut psykiatrian professori Erkki Isometsä.

Masennusdiagnoosia ei voi tehdä esimerkiksi kyselylomakkeella.

Depression tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka on tärkeää, jotta hoitoa vaativa masennustila voidaan erottaa lievistä masennusoireista. Tehokkain hoitovaste saadaan lääkehoidon ja psykoterapian samanaikaisella käytöllä. Vaikeissa ja psykoottisissa depressioissa on aina syytä käyttää lääkehoitoa.

– Psykoterapioiden ja lääkehoidon samanaikainen käyttö on vaikuttavampaa kuin kumpikaan erikseen. Tieteellinen näyttö tästä on vahvistunut. Suosituksessa korostetaan entistä selvemmin hoitomuotojen yhdistämistä ja yksilöllistä räätälöintiä, Isometsä sanoo.

Aikaisempaa varauksellisemmin suositus sen sijaan suhtautuu depression seulontaan esimerkiksi kyselylomakkeella.

– Uusien tutkimusten valossa näyttö seulonnan hyödyllisyydestä on ohuempi kuin aikaisemmin on ymmärretty. Seulonnasta on hyötyä lähinnä niissä tilanteissa, joissa se johtaa huolelliseen diagnostiseen arviointiin ja hoidon toteutumiseen.

Sen sijaan nettiterapioilla on aikaisempaa vahvempi rooli hoitomuotona.

– HUS:n Mielenterveystalo-palvelu on käytettävissä ympäri Suomea, ja sinne pääsee lääkärin lähetteellä. Minusta nettiterapia on merkittävä edistysaskel osana kokonaishoitoa, ja nyt sitä on saatavilla, Isometsä toteaa.

Entistä suuremman painoarvon suosituksessa on myös saanut työssäkäyvien ja työhön palaavien depressiopotilaiden tuki työterveyshuollossa.

Kirjoittanut:
Suvi Sariola

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.