Raskauksien lyhyt väli ei välttämättä lisää keskosuutta

Lyhyt väli raskauksien välillä ei välttämättä olekaan haitaksi syntyvän lapsen terveydelle, toteaa BMJ:ssa julkaistu tutkimus.

Lyhyt väli raskauksien välillä ei välttämättä itsessään ole haitaksi syntyvän lapsen terveydelle, toteaa BMJ:ssa julkaistu tutkimus.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että lyhyt raskauksien väli (alle 18 kuukautta) on yhteydessä ennenaikaisiin synnytyksiin ja lapsen pienipainoisuuteen. Samankaltainen yhteys on havaittu pitkillä raskauksien väleillä (yli 59 kuukautta). Riskiä on pidetty pienimpänä, kun raskauksien välillä on noin kaksi vuotta.

Tutkijat huomauttavat, että aiemmissa tutkimuksissa on verrattu äitejä keskenään eikä niissä ole välttämättä huomioitu riittävästi äidistä johtuvia riskitekijöitä, kuten geneettisiä eroja, elämäntapojen tai sosiaalisten olojen vaikutuksia.

Retrospektiivisessa kohorttitutkimuksessa tarkasteltiin kolme lasta synnyttäneitä äitejä. Jokainen äiti toimi tutkimuksessa omana verrokkinaan.

Tutkimusaineisto oli koottu Australiasta vuosilta 1980–2010. Mukana oli 40 441 naista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin ennenaikaisten synnytysten (<37 raskausviikkoa), raskausviikkoihin nähden pienipainoisten lasten ja pienen syntymäpainon (<2 500 g) osuuksia raskauksissa.

Yksittäisten äitien raskauksien lyhyellä välillä ei havaittu samankaltaisia yhteyksiä keskosuuteen ja pieneen syntymäpainoon kuin aiemmissa tutkimuksissa.

Aiempien tutkimusten tavoin laskettu vakioitu kerroinsuhde (OR), kun raskauksien välillä oli vain 0–5 kuukautta, oli ennenaikaista synnytystä kohtaan 1,41 (95 % LV 1,31–1,51) ja pienipainoisuutta kohtaan 1,26 (1,15–1,37).

Yksittäisten äitien raskauksia tarkasteltaessa yhteys havaittiin kuitenkin heikommaksi. Raskauksien lyhyt väli olikin heikommin yhteydessä keskosuuteen (OR 1,07, 086–1,34) ja pienipainoisuuteen (1,08, 0,76–1,34).

Tutkijat korostavat, että esimerkiksi hyvä ravitsemus, normaalipainossa pysyminen sekä tupakan ja alkoholin välttäminen lienevät tärkeämpiä tekijöitä estämään ennenaikaisia synnytyksiä ja pienipainoisuutta kuin yksinomaan raskauksien välin pidentäminen.

Lähde:
BMJ

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Panthermedia