Reseptin voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen

Lääkemääräyksen voimassaoloaika pitenee vuonna 2015. Muutoksen taustalla on ajatus kuntien rahansäästöstä.

Lääkemääräyksen voimassaoloaikaa ollaan pidentämässä kahteen vuoteen nykyisestä yhdestä vuodesta. Muutoksen taustalla on ajatus siitä, että voimassaoloajan pidentäminen pienentää kuntien kustannuksia, koska reseptin uusimiseen liittyvien vastaanottojen määrä ja uusimiseen käytettävä työaika vähenee.

Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan kirjatun ehdotuksen mukaan kustannusvaikutus perustuu siihen, että vuosittain reseptinsä uusii noin 1,4 miljoonaa pitkäaikaisen lääkehoidon potilasta.

Säädösmuutosten valmistelu aloitetaan STM:n neuvottelevan virkamiehen Ulla Närhen mukaan syksyllä 2014.

– Muutokset tulisivat voimaan vuoden 2015 aikana. Lisäksi vaaditaan muutokset potilastietojärjestelmiin ja paperiseen reseptilomakkeeseen. Tekninen toteutus tietojärjestelmiin ohjelmistopäivitysten yhteydessä vie arviolta vähintään vuoden verran.

Närhen mukaan kustannussäästöt realisoituvat täysimääräisinä aikaisintaan vuodesta 2016 alkaen.

Hallitus on laskenut, että säästöjä kertyisi kolme miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä.

Lue lisää: Budjetointia tarvitaan

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.