Riittääkö syöpäennusteissa viiden vuoden elossaololuku?

Joissain syövissä viiden vuoden seuranta antaa liian optimistisen käsityksen, etenkin jos viiden vuoden elossaololuku tulkitaan syövästä parantuneiden osuudeksi, toteaa erikoistutkija Karri Seppä Suomen Syöpärekisteristä.

Syöpäennusteita lasketaan yleisesti viiden vuoden seuranta-ajan perusteella. Potilaiden kuolleisuus saattaa kuitenkin olla muuta väestöä suurempi vielä yli viisi vuotta syövän toteamisen jälkeen.

Missä syövissä viiden vuoden elossaololuku ei riitä, erikoistutkija Karri Seppä Suomen Syöpärekisteristä?

– Joissain syövissä viiden vuoden seuranta antaa liian optimistisen käsityksen, etenkin jos viiden vuoden elossaololuku tulkitaan syövästä parantuneiden osuudeksi. Esimerkiksi rinta- ja eturauhassyövässä voisi olla syytä käyttää myös 10–15 vuoden seurantaa ennusteita laskettaessa.

– Rintasyövässä viiden vuoden elossaololuku on Suomessa 91 prosenttia. Se tarkoittaa, että niin suuri osuus on hengissä viiden vuoden kuluttua sairastumisesta, mikäli he ovat välttäneet muista syistä kuin syövästä johtuvat kuolemat. Kymmenen vuoden elossaololuku on 85 prosenttia.

– Eturauhassyöpä todetaan usein varhain. Viiden vuoden elossaololuku on 93 prosenttia. Hitaasti kehittyvä syöpä voi kuitenkin koitua kuolemaksi vielä paljon myöhemmin. Kymmenen vuoden elossaololuku on 88 prosenttia.

Pitäisikö nykyistä käytäntöä muuttaa?

– Osassa syövistä viiden vuoden elossaololuku kertoo riittävästi. Esimerkiksi kives- ja kohdunrunkosyövässä elossaololuvut eivät juuri muutu viiden vuoden jälkeen.

– Useimmiten yksi luku ei riitä. Tarvitaan niin yhden, viiden kuin kymmenenkin vuoden seurantalukuja.

– Pidemmän seuranta-ajan perusteella laskettuja lukuja käytetään vielä melko vähän. Tänä vuonna päivitettävään Syöpä Suomessa -julkaisuun on tulossa ensimmäistä kertaa kymmenen ja viidentoista vuoden elossaololukuja. Julkaisusta löytyvät myös syövän levinneisyyden mukaiset elossaololuvut.

– Elossaololuvut muuttuvat esimerkiksi hoitojen kehittymisen myötä. Syöpä­rekisteri päivittää vuosittain uudet tiedot sivuilleen, seuraavan kerran huhtikuussa. Näissä luvuissa ovat mukana myös kymmenen vuoden elossaololuvut. Pohjoismaisesta NORDCAN-tietokannasta elossaololukuja voi tarkastella myös iän ja syövän toteamisajan mukaan.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/16.