Rintasyövän sädehoito voi aiheuttaa sydänmuutoksia

Seerumin troponiinipitoisuus nousi merkkinä sydänlihasvauriosta viidesosalla potilasta sädehoidon aikana.

Vasemmanpuoleisen rinnan sädehoidon saaneilla potilailla todettiin muutoksia sydämen toiminnassa sydämen ultraäänitutkimuksella jo heti sädehoidon päätyttyä. Samanaikainen lääkehoito aromataasinestäjällä syvensi osaa havaituista muutoksista. Näin toteaa Tanja Skyttä väitöstutkimuksessaan.

Hänen mukaansa seerumin troponiinipitoisuus nousi merkkinä sydänlihasvauriosta viidesosalla potilasta sädehoidon aikana. Näillä potilailla sydämen saama sädeannos oli merkittävästi suurempi kuin muilla potilailla.

Liitännäissädehoidon, erityisesti vasemman rinnan sädehoidon, on todettu lisäävän sekä sydänsairauksien esiintyvyyttä että riskiä kuolla sydäntapahtumiin nuorempana. Sädehoidon aiheuttamat sydänhaitat tulevat oireisina esiin tyypillisesti 5–10 vuoden viiveellä itse hoidosta. Näitä ovat mm. sepelvaltimoiden ahtaumat, läppäviat ja sydämen vajaatoiminta.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Rinnan liitännäissädehoidossa sydän pyritään suojaamaan mahdollisimman hyvin hoidon aikana. Myöhempien sydäntapahtumien riski on annosriippuvainen: mitä suurempi on sydämen saama keskisädeannos, sitä suurempi on myöhempi riski. Täysin sydänturvallista annosrajaa ei tutkimuksissa ole voitu osoittaa. Sädeannoksen lisäksi sydänsairastuvuuteen vaikuttavat myös muut tekijät, kuten muu toteutettu syöpälääkehoito, lihavuus, verenpainetauti tai tupakointi.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli seurata rintasyövän sädehoidon aiheuttamia akuutteja muutoksia sydämen toimintaan ja kiertäviin biomarkkereihin.

Skyttä arvioi samanaikaisten tai aiempien lääkitysten merkitystä havaittuihin muutoksiin ja tarkasteli keinoja parantaa hoidonaikaista toistettavuutta rintasyövän hengitystahdistetussa sädehoidossa.

Päivittäinen hoidon toistettavuus parani hengitystahdistetussa rinnan sädehoidossa asettamalla seurantakuutio rintalastan päälle palleatason sijaan ja korjaamalla hengityskorkeuden asetuksia hoidon aikana hoitokoneen kuvausprotokollan avulla. Tällä tavoin hoidon aiheuttamia sydänannoksia saatiin merkittävästi pienennettyä.

LL Tanja Skytän väitös Cardiotoxicity of adjuvant breast cancer radiotherapy tarkastetaan 2.12.2016 Tampereen yliopistossa.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Fotolia