Sähkötupakka määritellään lääkkeeksi Britanniassa

Sähkötupakkaa ja muita nikotiinia sisältäviä, paristokäyttöisiä tuotteita koskevat Britanniassa vuodesta 2016 alkaen samat säädökset kuin lääkkeitä. Näin halutaan varmistua tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta.

Sähkötupakan suosio on kasvanut Britanniassa merkittävästi sen jälkeen, kun tupakointikielto yleisölle tarkoitetuissa sisätiloissa astui saarivaltakunnassa asteittain voimaan vuosina 2007–2008. British Medical Journalin mukaan jo joka kymmenes brittiläistupakoitsija käyttää e-savukkeita. Määrä on noussut viimevuotisesta 700 000:sta tänä vuonna noin 1,3 miljoonaan.

Kehitys on samansuuntainen kuin Yhdysvalloissa, missä joka viides aikuinen tupakoitsija oli käyttänyt sähkötupakkaa vuoden 2011 aikana. Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n mukaan edellisvuonna tuotetta oli käyttänyt yksi kymmenestä. Vuonna 2011 kuusi prosenttia kaikista Yhdysvalloissa asuvista aikuisista – myös tupakoimattomista – oli kokeillut e-savukkeita.

Britannian lääkkeiden ja terveydenhuoltotuotteiden turvallisuudesta vastaava viranomainen MHRA on selvittänyt e-savukkeiden laatua, turvallisuutta, markkinointia ja käyttöä. Se teki myös vaikuttavuusanalyysin tuotteen säännöstelyn seurauksista.

Huoli sähkötupakoiden turvallisuudesta ja laadusta paljastui MHRA:n tutkimuksessa oikeaksi: tuotteiden nikotiinipitoisuudet erosivat pakkausmerkinnöissä kerrotuista ja vaihtelivat myös tuote-erien välillä. E-savukkeet olivat usein huonosti valmistettuja ja sisälsivät tuotteeseen kuulumattomia ainesosia.

MHRA:n selvityksestä kävi ilmi, että valtaosa sähkötupakan käyttäjistä oli nykyisiä tai entisiä tupakoitsijoita. Heistä moni pelkäsi aloittavansa tupakoinnin uudelleen, jos e-savukkeet kiellettäisiin kokonaan. Selvityksessä löytyi vain vähän näyttöä siitä, että tupakoimattomat lapset olisivat ryhtyneet sähkötupakan käyttäjiksi.

Suomi ajaa tiukkaa linjaa

Sähkötupakoita koskee Britanniassa tällä hetkellä vastaavanlainen laki kuin muitakin kulutustuotteita. Siten painopiste on itse laitteen eikä sen kautta hengitettyjen ainesosien turvallisuudessa.

MHRA:n lääketurvallisuusyksikön johtaja Jeremy Mean totesi viime viikolla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että yksikään tämänhetkinen e-savuke ei täyttäisi lisenssiin oikeuttavia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Vaikka sähkötupakoita ei aiota Britanniassa kieltää, Mean neuvoi tupakoitsijoita käyttämään lääkkeiksi määriteltyjä nikotiinilaastareita ja -purukumia, kunnes e-savukkeilta lisenssin vaativa laki tulee voimaan.

Britanniassa edetään samaan tahtiin kuin Euroopan komission tupakkatuotedirektiivi, jonka on määrä astua voimaan vuonna 2016.

Suomen hallitus lähetti maaliskuussa Euroopan komissiolle kirjelmän, jossa se halusi tiukentaa komission joulukuussa antamaa ehdotusta. Komission direktiiviesitys kieltäisi makuaineiden käytön savukkeissa ja säilyttäisi nuuskakiellon.

Suomen hallituksen mukaan kaikki nikotiinia sisältävät sähkötupakkatuotteet tulisi määritellä lääkeaineiksi ja tähän asti tupakkalainsäädännön ulkopuolelle jääneet e-savukkeet ottaa tiukan sääntelyn piiriin.

Joissakin maissa – muun muassa Norjassa, Brasiliassa ja Singaporessa – sähkötupakat on kielletty kokonaan. Ranska on ilmoittanut harkitsevansa e-savukkeiden kieltoa julkisissa tiloissa, ja Italiassa harkitaan kouluihin sähkötupakkakieltoa.

Pariisissa 12–17-vuotiaiden koululaisten keskuudessa viime vuonna tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa 8,1 % kysymykseen vastanneista oli kokeillut sähkötupakkaa. Tutkimuksen johtopäätöksissä vaadittiin pikaista sääntelyä, jotta e-savukkeet saataisiin pois teini-ikäisten ulottuvilta.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla