Sairaanhoitopiirit käyttävät merkittävää valtaa koronatoimien johtamisessa

Raportti: Rooli on ristiriitainen.

Adobe/AOP

Sairaanhoitopiireillä ja niiden johtamilla alueellisilla pandemiaryhmillä on ollut koronatoimien johtamisessa virallista mandaattiaan suurempi rooli. Vaikka niillä ei ole päätösvaltaa, niiden tekemillä suosituksilla on ollut suuri merkitys. Suositukset ovat olleet jopa päätösten kaltaisessa asemassa. Tämä selviää tuoreesta raportista , jossa arvioidaan pandemian hallinnan johtamista Suomessa.

Nordic Healthcare Group (NHG) ja Tampereen yliopiston raportti on julkaistu Valtioneuvoston julkaisusarjassa, ja se keskittyy pandemian toiseen vaiheeseen, eli elokuusta 2020 vuoden 2021 loppupuolelle. 

Avit ovat perustaneet päätöksensä vahvasti sairaanhoitopiireiltä saatuun tietoon. Alueellisten pandemiayhmien suositukset ovat saaneet paljon näkyvyyyttä mediassa, enemmän kuin toimivaltaisten viranomaisten päätökset.

Raportin mukaan epäsuhta sairaanhoitopiirien käytännön vallan ja virallisen mandaatin välillä voi luoda ongelmallisen asetelman, mikäli kuntien ja avien päätösvalta ei ole tarpeeksi itsenäinen eivätkä ne pysty arvioimaan ja punnitsemaan sairaanhoitopiirien tuottamaa tietoa. Tällöin vastuu päätöksistä on toimivaltaisilla viranomaisilla, mutta todellista valtaa käyttävät sairaanhoitopiirit.

Epäsuhdan voi myös tulkita vahvuudeksi, huomautetaan raportissa. Valta on jakaantunut: Avit ja kunnat tekevät päätökset, ja sairaanhoitopiirit tuovat lääketieteellisen ja epidemiologisen osaamisensa molempien käyttöön. Perusta on yhteistyössä ja yhteisessä päätöksenteossa.

Myös avien rooli kasvoi

Pandemia-aikana avien rooli on kasvanut valtavasti. Ne ovat tehneet normaalia enemmän päätöksiä ja saaneet enemmän näkyvyyttä. Henkilöstöresurssit ovat kuitenkin olleet pitkälti samat.

Kunnille on tullut uusia painotuksia ja tehtäviä. Testaus, rokottaminen ja jäljittäminen ovat haastaneet henkilöstöresursseja.

Isona kokonaisuutena alueellisen johtamisen mallia pidettiin kuitenkin toimivana. Se huomioi alueelliset erityispiirteet ja alueittain muuttuvan tautitilanteen. Alueellisten rajoitusten avulla on pystytty välttämään laajoja rajoituksia ja yhteiskunnan sulkemista.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.