Sauvakävely tekee hyvää keski-ikäisille miehille

Suomalaistutkimuksen mukaan sauvakävely vaikuttaa positiivisesti aerobiseen suorituskykyyn, kehon koostumukseen ja ei-alkoholiperäisen rasvamaksan markkereihin.

Suomalaistutkimuksen mukaan sauvakävely vaikuttaa positiivisesti aerobiseen suorituskykyyn, kehon koostumukseen ja ei-alkoholiperäisen rasvamaksan markkereihin. Liikunnan todettiin myös vähentävän metabolisen oireyhtymän synnyssä vaikuttavan kemeriinin pitoisuutta.

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin, miten liikuntainterventio vaikuttaa metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin, glukoosiaineenvaihduntaan ja rasvakudoksen erittämiin adipokiineihin miehillä, joiden glukoosin säätely on heikentynyt.

Satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen osallistujat olivat 40–65-vuotiaita lievästi tai merkittävästi liikapainoisia miehiä, joilla oli heikentynyt paastosokeri tai sokerinsieto tai molemmat. Tutkittavat satunnaistettiin kolmeen tutkimusryhmään: 49 miestä kuului kuntosaliryhmään, 48 sauvakävelyryhmään ja 47 vertailuryhmään. Interventio kesti 12 viikkoa. Sinä aikana tutkittavat harjoittelivat kolme kertaa viikossa tunnin ajan nousujohteisesti. Harjoituksen rasittavuutta lisättiin neljän viikon jaksoissa yksilöllisesti. Vertailuryhmää pyydettiin olemaan muuttamatta elintapojaan. Interventioon ei kuulunut ravitsemusneuvontaa.

Kestävyyskunto kohenee

Tutkimuksessa havaittiin rasvakudoksesta erittyvien adipokiinien – kemeriinin ja leptiinin – pitoisuuksien vähenemistä sauvakävelyharjoittelun myötä. Kemeriini on vastikään tunnistettu adipokiini, joka osallistuu rasvasolujen muodostumisen säätelyyn ja tulehdusreaktioon ja liittyy metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin. Liikunnan vaikutusta seerumin kemeriinipitoisuuteen ei ennen tätä tutkimusta tiedetty. Sekä kuntosaliharjoittelu että sauvakävely vähensivät tutkimuksessa seerumin kemeriinipitoisuutta. Seerumin leptiinipitoisuus väheni sauvakävelijöiden ryhmässä enemmän kuin kuntosali- tai vertailuryhmässä.

Kehon rasvaprosentti, ei-alkoholiperäisen rasvamaksan markkerit ja kokonaiskolesteroli sekä LDL-kolesteroli pienenivät sauvakävelijöillä enemmän kuin kuntosaliharjoittelijoilla tai vertailuryhmällä.

Huono kestävyyskunto, ylipaino ja ei-alkoholiperäinen rasvamaksa liittyvät metaboliseen oireyhtymään. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että sauvakävelyharjoittelu hillitsee ylipainosta johtuvaa kroonista tulehdusreaktiota, ja voi siten ehkäistä rasvamaksan syntyä myös silloin, kun glukoosin säätely on jo heikentynyt. Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Siihen liittyy myös usein maksan insuliiniresistenssiä, joka lisää huomattavasti sydänsairauksien riskiä.

Tutkijat toteavat, että sauvakävely sopii hyvin painonhallinnan tueksi ja kestävyyskunnon kohottamiseen.

Tutkimus julkaistiin Annals of Medicine -lehdessä. Tutkimuksen tekijät ovat Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Turun yliopiston, Työterveyslaitoksen, THL:n, Arcadan ja Turun ammattikorkeakoulun tutkijoita.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.