Seksuaali- ja lisääntymisterveys kaikille

STM:n uusi toimintaohjelma haluaa taata kaikille tasa-arvoisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden.

Suomessa väestön seksuaali- ja lisääntymisterveys on monilla mittareilla laskettuna hyvä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) haluaa kuitenkin vielä parantaa tilannetta yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kanssa.

Tutkimusten mukaan toiminnalle on tarvetta. Palvelujen käytössä ja seksuaali- ja lisääntymisterveydessä, kuten seksitaudeissa, keskenmenoissa, synnytyksissä ja raskaudenkeskeytyksissä, on eroja eri väestöryhmien välillä.

Peruspalveluministeri Susanna Huovisen mielestä Suomessa tarvitaan uudenlaista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi esimerkiksi seksuaaliselta häirinnältä.

– Uusimman Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulua käyvistä tytöistä jopa 60 prosenttia ja pojista lähes puolet on joutunut joskus tai toistuvasti seksuaalisen häirinnän kohteeksi. On erittäin hyvä asia, että uudistuva opiskeluhuolto tuo nuoret mukaan suunnittelemaan keinoja siihen, miten vahvistetaan toisen ihmisen koskemattomuuden kunnioittamista, hän toteaa.

Tarkoituksena on myös kiinnittää huomiota monikulttuurisuuteen, miesten auttamiseen ja raskausajan helpottamiseen.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020 perustuu STM:n julkaisemaan Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaan 2007–2011. Uusi ohjelma on päivitetty STM:n toimeksiannosta THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikössä yhteistyössä asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa.

Kirjoittaja:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva: Panthermedia