Seksuaaliväkivaltaa kokeneille avattiin tukikeskus Helsingissä

Naistenklinikan keskus on maamme ensimmäinen ja antaa mallia muualle.

Suomen ensimmäinen seksuaaliväkivaltaa kokeneiden Seri-tukikeskus aloitti eilen toimintansa HYKS:n Naistenklinikalla.

Seri-lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos.

Seksuaaliväkivaltaa kokenut henkilö saa keskuksesta kokonaisvaltaista ja maksutonta palvelua samasta paikasta akuuttivaiheessa eli seksuaalirikosta seuranneen kuukauden aikana.

Tukikeskuksessa toimii lääkäri, kätilö, psykologi, sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori. Keskuksessa on valmius kerätä akuuttivaiheessa raiskauksen uhrilta oikeuslääketieteelliset näytteet ja tarjota lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa sekä antaa psykososiaalista tukea. Keskus varmistaa myös jatkotuen ja jatkohoidon.

Keskus palvelee kaikkia sukupuolia. Palvelu on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille. Nuoremmat seksuaaliväkivallan uhrit hoidetaan HYKS:n Lastenklinikan ja Jorvin lasten päivystyksissä.

Palvelujen saanti ei edellytä rikosilmoituksen tekoa, mutta sen tekemiseen kannustetaan.

Mallia muualle

Naistenklinikan Seri-tukikeskus on maamme ensimmäinen. Sen on tarkoitus toimia mallina myöhemmin muualle Suomeen perustettaville tukikeskuksille. Naistenklinikka neuvottelee Uudenmaan muiden kuntien kanssa palvelun laajentamisesta.

Tiedotteen mukaan tukikeskuksen perustamisen taustalla on Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta eli ns. Istanbulin sopimus.

Keskuksen perustajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Naistenklinikka. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut ja rahoittanut hanketta.

Kuva: Fotolia

Lue lisää jutun aiheesta