Selvitysmies Ruskoahon ehdotukset lääkesäästöiksi

Hallitusohjelmassa etsitään yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöjä.

STM:n selvitysmiehen Heikki Ruskoahon tehtävänä oli löytää keinoja toteuttaa hallitusohjelman yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt.

Raportista on noussut julkiseen keskusteluun ehdotus siirtää diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet ylemmästä erityiskorvausluokasta (100 %) alempaan (65 %). Lisäksi ehdotetaan hintakilpailun lisäämistä viitehintajärjestelmässä.

Epilepsialääkkeet pitäisi ottaa lääkevaihtoon muissa kuin epilepsiaindikaatioissa. Biosimilaarien pitäisi olla vaihtokelpoisia hoitavan lääkärin valvonnassa.

Käyttöön ehdotetaan otettavaksi riskinjakomenettely: yhteiskunta ja lääkeyritys sopisivat järjestelystä, jossa yritys kantaa taloudellista vastuuta uuden lääkkeen kustannuksista, jos sen hyödyt ovat odotettua vaatimattomammat.

Lisäksi lääkehävikkiä vähennettäisiin mm. aloittamalla hoidot pienillä pakkauksilla ja rajoittamalla hinnaltaan erityisen kalliiden lääkkeiden toimittamista.

Lähde: Selvitysmieheltä raportti lääkesäästöistä

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden lääkeuutiset-palstalla 23/16.

Lääkeuutiset-palstaa toimittavat:
Annikka Kalliokoski, Marja Airaksinen, Janne Backman, Liisa Näveri, Heikki Ruskoaho, Miia Turpeinen