Sienilääkkeen raskaudenaikaisella käytöllä ei yhteyttä epämuodostumiin

Sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetun flukonatsolin käytöllä raskauden aikana ei havaittu yhteyttä synnynnäisiin epämuodostumiin.

Sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetun flukonatsolin käytöllä raskauden aikana ei havaittu olevan yhteyttä syntyneiden lasten epämuodostumiin.

Pitkäaikainen, suuriannoksinen flukonatsolin käyttö on yhdistetty epämuodostumiin.

NEJM-lehdessä julkaistussa tanskalaisessa rekisteritutkimuksessa oli mukana lähes miljoona raskautta vuosilta 1996–2011. Raskauksista 7 352:ssa oli kirjoitettu flukonatsoliresepti. Suurin osa raskaana olevista naisista oli saanut tavanmukaisia annostuksia, 150 mg (56 % raskauksista) tai 300 mg (31 %).

Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana suun kautta otettu flukonatsoli ei ollut yhteydessä kohonneeseen epämuodostumien riskiin.

Synnynnäisiä epämuodostumia havaittiin 210 tapausta lääkkeelle altistuneesta 7 352 raskaudesta (prevalenssi 2,86%) ja 25 159 epämuodostumatapausta muita 968 236 raskautta kohti (prevalenssi 2,60%, vakioitu OR 1,06, 95% LV 0,92–1,21).

Flukonatsolin käytön ei havaittu myöskään olevan yhteydessä 14:ään 15:stä aiemmin sienilääkkeiden käyttöön yhdistetystä epämuodostumatyypistä.

Merkitseviä yhteyksiä ei havaittu esimerkiksi kallon ja kasvojen epämuodostumiin kuten suulaki- tai huulihalkioon tai raajojen epämuodostumiin kuten monisormisuuteen tai -varpaisuuteen.

Flukonatsolin käyttöön liittyi kuitenkin merkitsevästi kohonnut Fallot`n tetralogian riski. Fallot`n tetralogiaa havaittiin 7 tapauksessa flukonatsolille altistuneista raskauksista (prevalenssi 0,10 %) mutta 287 tapauksessa muista raskauksista (prevalenssi 0,03%, vakioitu OR 3,16, 95% LV 1,49–6,71).

Myöskään ketokonatsolin ja itrakonatsolin käytöllä ei havaittu aiempien tutkimusten tapaan olevan kohonnutta riskiä epämuodostumiin. Riski ei ollut myöskään kohonnut flukonatsolin käytöstä raskauden toisen tai kolmannen kolmanneksen aikana.

Tutkijat pitävät tuloksia vakuuttavina.

Maria van der Meer

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta