Silmänpohjan ikärappeuman lääkkeet yhtä turvallisia

Cochrane-katsauksen mukaan bevasitsumabi ei aiheuta sen enempää sivuvaikutuksia kuin ranibitsumabikaan.

Bevasitsumabi on silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa yhtä turvallinen kuin ranibitsumabi, arvioidaan uudessa Cochrane-katsauksessa. Sen mukaan bevasitsumabi ei aiheuta sen enempää sivuvaikutuksia kuin ranibitsumabikaan.

Syöpälääkkeenä tunnettu bevasitsumabi-valmiste on ollut pitkään off label -käytössä silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa tähän tarkoitukseen hyväksytyn ranibitsumabin rinnalla. Bevasitsumabin käyttöä on perusteltu selvästi halvemmalla hinnalla ja käytöstä saaduilla hyvillä kokemuksilla.

Bevasitsumabin käyttöön on liittynyt jossain määrin epävarmuutta, joten Cochrane-katsauksessa selvitettiin, aiheuttaako se enemmän kuolleisuutta tai vakavia sivuvaikutuksia kuin ranibitsumabi. Katsauksessa käytiin läpi yhdeksän satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joihin oli osallistunut vajaat 3 700 potilasta. Seuranta-aika oli kaksi vuotta. Tutkimuksista kolmea ei ole vielä julkaistu.

Gastrointestinaalisten sivuvaikutusten suurempaa riskiä lukuun ottamatta bevasitsumabi vaikutti yhtä turvalliselta kuin ranibitsumabi.

Katsauksen kirjoittajien mukaan heidän tulostensa pitäisi lopettaa kiista bevasitsumabin turvallisuudesta ranibitsumabiin verrattuna. Nykyinen näyttö ei tue kalliimman lääkkeen käyttöä turvallisuussyistä.

Cochrane-katsauksesta uutisoi ensimmäisenä BMJ.

Kirjoittanut:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivulla.