Sisäkorvaistute kannattaa asentaa vanhuksellekin

Hoitoon ohjataan vain murto-osa siitä hyötyvistä ikäihmisistä.

Ikäkuulo on yleinen kuulovian aiheuttaja ja sen kuntoutustulokset sisäkorvaistutteilla ovat olleet erinomaiset. Hoitoa tulisi tarjota nykyistä aktiivisemmin myös vanhuksille, kirjoittavat Aarno Dietz ym. Lääkärilehdessä.

Sisäkorvaistute on myös osoitettu kustannusvaikuttavaksi yli 65-vuotiaiden vaikean kuulovian hoitona. Vanhukset ovatkin nykyään nopeimmin kasvavia istutepotilasryhmiä, mutta paljon istutteesta todennäköisesti hyötyviä jää ohjaamatta leikkausarvioon. Vanhuksia hoitavat yleislääkärit, geriatrit tai edes kaikki korvalääkärit eivät välttämättä tunne sisäkorvaistutehoidon mahdollisuuksia.

Heikentynyttä kuuloa pidetään usein vanhenemiseen väistämättömästi kuuluvana rajoitteena sen sijaan, että se miellettäisiin aktiivista kuntoutusta vaativaksi seikaksi. Kuntouttamattoman kuulonaleneman vaikutukset ovat kuitenkin arkielämän kommunikaatiovaikeuksia laaja-alaisemmat. Jo lievänkin kuulonaleneman on osoitettu olevan yhteydessä dementiaan.

Sisäkorvaistute on kirurgisesti temporaaliluuhun ja sisäkorvaan asetettava kuuloimplantti. Se on toistaiseksi ainoa hoitomuoto, jolla on mahdollista palauttaa menetetty aisti. Myös Suomessa sisäkorvaistute on kahden vuosikymmenen aikana vakiintunut vaikea-asteisen kuulovian kuntoutusmuodoksi, ja istutteita asennetaan vuosittain noin 200.

Lähde: Dietz A, Willberg T, Sivonen V, Aarnisalo AA. Sisäkorvaistute – kokeellisesta hoidosta arkipäivän kuntoutukseksi. Suom Lääkäril 2018;73:570–5.

kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Lue artikkeli kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Lataa tiedostoja

Lue lisää jutun aiheesta