Solunsalpaajahoito elämän loppuvaiheessa heikentää elämänlaatua

Solunsalpaajahoitoa saaneiden elinikä oli yhtä pitkä kuin ilman syöpälääkkeitä hoidetuilla.

Amerikkalaisen hoitosuosituksen (ASCO) mukaan levinneen syövän palliatiivista lääkehoitoa suositellaan, kun potilaan yleistila on hyvä, mutta huonokuntoiselle potilaalle ei. Elämän loppuvaiheessa annettu solunsalpaajahoito heikentää kuitenkin hyväkuntoisen syöpäpotilaan elämänlaatua.

Kohorttitutkimuksessa oli mukana 312 levinnyttä syöpää sairastavaa potilasta, joista 55 prosenttia oli miehiä; potilaiden keski-ikä oli 58,6 vuotta. Potilaista 23 prosenttia sairasti keuhkosyöpää, 13 prosenttia paksusuolisyöpää ja 12 prosenttia muita ruoansulatuskanavan syöpiä, 7 prosenttia haimasyöpää, 14 prosenttia rintasyöpää ja 31 prosenttia muita syöpiä . Odotettavissa olevaksi elinajaksi oli arvioitu noin 6 kuukautta. Solunsalpaajahoitoja sai 158 potilasta, syövän lääkehoitoa ei saanut 154 potilasta. Potilaita seurattiin kuolemaan saakka ja heidän yleistilaansa mitattiin ECOG-asteikolla (Eastern Cooperative Oncology Group).

Solunsalpaajahoitoa saaneiden elinikä oli yhtä pitkä kuin ilman syöpälääkkeitä hoidetuilla. Jos potilaan yleistila oli hyvä tutkimuksen alussa (ECOG = 1), solunsalpaajahoidon aikana yleistila heikentyi merkittävästi. Jos taas yleistila oli heikentynyt jo ennen hoidon aloitusta (ECOG = 2–3), solun­salpaajahoidon aikana yleistila pysyi yhtä huonona.

Syövän palliatiivisen lääkehoidon tavoitteena pitäisi olla potilaan oireiden väheneminen ja elämän pituuden lisääminen. Elämän loppuvaiheessa näitä tavoitteita on vaikea saavuttaa, ja näyttää siltä, että syövän lääkehoito vie hyväkuntoisen potilaan voimat. Elämän loppuvaiheessa potilaan hoitoon tulisikin käyttää muita keinoja kuin syöpälääkkeitä.

Lue myös:
Solunsalpaajista pitkäaikaista haittaa aivoverenkierrolle
Voisiko Suomessakin kuolla kotona?
Kun 100-vuotias ei saa kuolla

Lähde:
Prigerson H, Bao Y, Shah M ym. Chemotherapy use, ­performance status, and quality of life at the end of life. JAMA Oncol 2015;1:778–84.

Kirjoittanut:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 39/15.