Solunsalpaajista pitkäaikaista haittaa aivoverenkierrolle

Mikroverenpurkaumat ovat osoitus aivojen verenkierron hauraudesta, ja tällä löydöksellä ajatellaan olevan merkitystä aivojen kognitiivisen toimintakyvyn kannalta.

Rintasyövän liitännäishoidoksi annettu solunsalpaajahoito voi lisätä aivojen mikroverenpurkaumia ja altistaa ­kognitiivisille vaikeuksille myöhemmin elämässä.

Amerikkalaistutkimuksessa oli mukana 187 rintasyövän sairastanutta, joiden hoidoista oli kulunut keskimäärin 20 vuotta. Kaikki potilaat olivat saaneet ­rintasyövän leikkauksen jälkeen sädehoitoa ja solunsalpaajina syklofosfamidi-metotreksaatti-fluorourasiilihoitoa (CMF), joista syklofosfamidi ja fluorourasiili ovat edelleen laajasti käytössä rintasyövän liitännäishoidossa.

Vertailukohortissa oli 374 samanikäistä naista. Kaikille tutkittaville tehtiin aivojen magneettikuvaus.

Rintasyövän sairastaneilla oli mikro­verenpurkaumia aivoissa useammin kuin verrokeilla (22,5 % vs. 13,6 %), samoin aivojen syvien osien ja infratentoriaalisten osien verenpurkaumia (9,6 % vs. 4,8 %). Aivojen valkoisen aineen leesioiden määrässä ei ollut eroa ryhmien kesken. Potilaiden saama sädehoitovolyymi ja annos selvitettiin, mutta kaulavaltimon saamalla sädeannoksella ei näyttänyt olevan yhteyttä aivoissa havaittuihin muutoksiin.

Mikroverenpurkaumat ovat osoitus aivojen verenkierron hauraudesta, ja tällä löydöksellä ajatellaan olevan merkitystä aivojen kognitiivisen toimintakyvyn kannalta. Tutkijat pystyivätkin osoittamaan, että potilailla, joilla oli enemmän mikroverenpurkaumia, muistitestin tulokset olivat huonompia.

Solunsalpaajien tiedetään aiheuttavan verisuonien seinämien endoteelivaurioita ja altistavan verenpainetaudille ja ­aivoverenkiertohäiriöille. Tämän tutkimuksen mukaan solunsalpaajahoitojen haitat ulottuvat pitkän ajan päähän. Solunsalpaajahoitoja saaneiden potilaiden myöhäisselviytymistä pitää tutkia lisää ja etsiä myöhäishaittoja ehkäiseviä toimintatapoja tai hoitoja.

Lähde:
Koppelmans V, Vernooij M, Boogerd W ym. Prevalence of cerebral small-vessel disease in lomg-term breast cancer survivors exposed to both adjuvant radiotherapy and chemotherapy. J Clin Oncol 2015;33:588–93.

Kirjoittanut:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva:
Panthermedia