Sosiaalinen epäluottamus lisää dementian vaaraa

Suurinta epäluottamusta toisiin ihmisiin osoittaneilla oli kolme kertaa suurempi dementian riski kuin niillä, jotka luottivat enemmän muihin. Näin kertoo Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen instituutin tuore tutkimus.

Epäluottamus toisiin ihmisiin lisää dementiaan sairastumisen vaaraa. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkasteltiin sosiaalisen epäluottamuksen yhteyttä dementiaan. Sosiaalinen epäluottamus on aikaisemmin liitetty muun muassa sydäntautien riskiin.

– Tulokset vahvistavat käsitystä, että elämänasenne ja luonteenpiirteet voivat vaikuttaa terveyteen, tutkimustyöhön osallistunut lääketieteen opiskelija Elisa Neuvonen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Itä-Suomen yliopiston dosentti, kehitysjohtaja Anna-Maija Tolppanen toteaa, että havainto epäluottamuksen yhteydestä dementiaan tuo uusia näkökulmia myös sairastumisen ehkäisyyn.

Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen instituutin tutkimukseen osallistui yli 1 000 henkilöä, jotka olivat tutkimuksen alkaessa iältään keskimäärin 71-vuotiaita. Heille tehtiin muistisairauksia kartoittavat testit ja lisäksi he vastasivat sosiaalista epäluottamusta mittaavaan kyselyyn.

Suurta epäluottamusta osoittaneilla oli kolme kertaa suurempi riski sairastua dementiaan kuin niillä, jotka luottivat enemmän muihin riippumatta muista dementian riskitekijöistä kuten korkeasta verenpaineesta, kolesterolitasosta tai tupakoinnista.

Epäluottamukseen näytti liittyvän myös varhaisemman kuoleman vaara, joka kuitenkin selittyi muilla tekijöillä kuten sosioekonomisella asemalla, terveydentilalla tai tupakoinnilla.

Tulokset julkaistiin Neurology-lehdessä.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.