Sote-budjetti leikkaa 282 miljoonaa

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalalleen noin 12,6 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015. Se on 282 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa noin 12,6 miljardin euron määrärahaa vuodelle ensi vuodelle, mikä tarkoittaa hallinnonalalla 282 miljoonan euron leikkausta. Vähennys johtuu hallitusohjelman ja hallituksen rakennepoliittisen ohjelman uudistuksista ja säästöistä.

Hammashoidon korvaukset pienentyvät

Sairausvakuutuskorvauksien arvioidaan olevan 5 065 milj. euroa vuonna 2015 (vuonna 2014 arviolta 5 081 milj. euroa). Menojen vähennys johtuu sairausvakuutuksen säästöistä, joiden yhteissumma vuonna 2015 on noin 66 milj. euroa. Sairausvakuutuksesta korvattavien matkojen matkojenyhdistelytoiminta laajennetaan koko maahan. Lisäksi matkakohtaista omavastuuosuutta korotetaan.

Hammashoidon korvaustasoa alennetaan ja hampaiden tarkastuksesta myönnetään korvausta nykyistä harvemmin. Lisäksi Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahaa alennetaan. Näillä toimilla säästetään noin 66 milj. euroa vuonna 2015.

Sairausvakuutuksen aiemmat ja tulevat säästöt kohdennetaan valtiolle. Sairausvakuutuksen rahoitusosuuksia muutetaan määräaikaisesti vuosille 2015–2016 siten, että vakuutettujen rahoitusosuus sairaanhoitovakuutuksen kuluista on 55,1 prosenttia ja valtion osuus 44,9 prosenttia.

Kunnan tiloissa järjestettyjen yksityisen terveydenhuollon palvelujen kustannusten korvaamista jatketaan vuoden 2016 loppuun saakka.

Valtio korvaa kotikuntaa vailla olevien henkilöiden terveydenhuoltopalvelujen kustannukset kunnille sairaanhoitovakuutuksen kautta. Toisen jäsenmaan kustannusvastuulla olevien Suomessa asuvien eläkkeensaajien ja heidän perheenjäsentensä terveydenhuollon kustannukset korvataan 1.5.2015 alkaen suoraan kunnille todellisten kustannusten perusteella. Tällöin valtion saamat sairausvakuutuksen tuotot pienenevät 0,7 miljoonalla eurolla vuonna 2015.

40 miljoonaa euroa lastensairaalle, lapsilisät leikkuriin

Budjetista leikataan yhdestä kohtaa, jolloin toiseen kohtaan joudutaan lisäämään.

KEL- ja TyEL-sidonnaisiin etuuksiin tehdään pääsääntöisesti 0,4 prosentin indeksitarkistus. Sen seurauksena valtion menot sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla vähenevät noin 93 milj. eurolla. Hallituksen päätöksen mukaisesti lapsilisiä leikataan noin 8 prosentilla. Se vähentää lapsilisämenoja noin 113 milj. euroa ja lisää toimeentulotukimenoja noin 3 milj. euroa.

Julkista terveydenhoitoa palvelevan lastensairaalan perustamiskustannuksiin on varattu 40 milj. euroa, josta vuodelle 2015 kohdennetaan 15 milj. euron määräraha.

Työllisyyden edistämiseksi vuorotteluvapaan hakijalta edellytetään 1.9.2014 alkaen 16 vuoden työhistoriaa aiemman 10 vuoden sijasta. Lisäksi vuorotteluvapaalle jäävälle asetetaan yläikäraja ja vuorottelusijaiseksi palkattavan on pääsääntöisesti oltava työttömänä vähintään 3 kk. Uudistuksen vuoksi valtionosuutta vuorottelukorvauksesta vähennetään 12 milj. euroa vuonna 2015.

Rokotteiden hankintaa leikataan kertaluonteisesti 3 milj. euroa hallituksen säästötoimena. Terveydenhuoltoalan opiskelijoiden hepatiitti-B-rokotuksiin osana kansallista rokoteohjelmaa esitetään 0,84 milj. euron lisämääräraha.

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan maayksikköhankintoihin esitetään 0,72 milj. euron lisämääräraha.

Sote-uudistuksen toimeenpanoon rahaa

Kunnille ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (Kaste) 10 milj. euron määrärahaa. Määräraha on sama kuin edellisen vuoden talousarviossa ja se käytetään kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen. Terveydenhuollon yksiköiden yliopistotasoiseen tutkimukseen esitetään valtion rahoitusta 26 milj. euroa.

Sote-uudistuksen toimeenpanon tukemiseen esitetään 15 milj. euroa. Määräraha käytetään toimeenpanon tukeen kunnille ja kuntayhtymille sekä uudistusta tukeviin tutkimus- ja selvityshankkeisiin, aineistoihin ja koulutukseen.

Kirjoittanut:
Ulla Järvi
toimittaja

Kuva:
Panthermedia