STM haluaa vähentää istumista

Kansallisen suosituksen mukaan päiväkoteihin, kouluihin, työpaikoille ja laitoksiin on luotava fyysisesti aktiivinen toimintakulttuuri.

Istumisen aiheuttamat haitat vähenevät helposti välttämällä istumista ja paikallaan oloa aina kun voi. Aikuisten esimerkki on tärkeä, sillä istumisen haittoja pitäisi ehkäistä ennalta jo lapsuudessa. Näin todetaan 17. kesäkuuta julkaistuissa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansallisissa suosituksissa istumisen haittojen vähentämiseen.

Suosituksissa annetaan käytännönläheisiä neuvoja istumisen vähentämiseen eri-ikäisille ihmisille, päiväkodeille, kouluille, työpaikoille sekä iäkkäiden kotihoitoon ja palvelutaloihin. Opetusalan ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on avainasemassa kannustettaessa ihmisiä aktiivisiin valintoihin.

Suosituksissa huomautetaan, että istumisen haittojen vähentämiseksi tarvitaan muutoksia koko yhteiskunnassa. Arjen aktiivisuutta lisäävät ratkaisut olisi otettava entistä paremmin huomioon kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa, leikki-, opiskelu- ja työympäristöjen sekä kalusteiden ja sisustuksen suunnittelussa ja eri alojen ammattilaisten koulutuksessa. Vaikutuksia olisi myös esimerkiksi televisio-ohjelmien ja pelien kehittämisellä aktiivisuutta suosiviksi.

STM:n mukaan aikuiset suomalaiset istuvat, makaavat tai seisovat paikoillaan yli kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan, nuoret ja lapset lähes saman verran. Istuminen on haitaksi erityisesti tuki- ja liikuntaelimistölle sekä sydämelle ja verenkierrolle. Paljon istuvalle kertyy helposti ylipainoa ja unen ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt ovat yleisiä. Säännöllinenkään vapaa-ajan liikunta ei ehkäise runsaan päivittäisen istumisen aiheuttamia terveyshaittoja.

Suosituksissa korostetaan sitä, että istumisen vähentämiseksi tarvitaan hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä ja päätöksiä, joilla edistetään ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Päiväkoteihin, kouluihin, työpaikoille ja laitoksiin on luotava fyysisesti aktiivinen toimintakulttuuri.

Tutustu suosituksiin täällä.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia