Lasten ja nuorten ylipaino iso ongelma Suomessa — auttaisiko Amerikan malli?

Lasten ja nuorten ylipaino on suuri ongelma Suomessa, kuten myös Yhdysvalloissa. Kaliforniassa tutkittiin veden juomisen lisäämistä lapsilla ja sen vaikutusta ylipainoon.

Adobe/AOP

Lasten ja nuorten ylipaino on edelleen huolestuttavalla tasolla Suomessa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimmasta raportista.

Rekisteriraineiston mukaan runsas neljännes 2–16-vuotiaista pojista (27%) ja vajaa viidennes (18%) samanikäisistä tytöistä oli ylipainoisia tai lihavia vuonna 2022.

Ylipaino oli yleisempää kouluikäisillä kuin sitä nuoremmilla. Pojat olivat tyttöjä useammin ylipainoisia kaikissa ikäryhmissä.

Vesi on erinomainen janojuoma ja sokeroituja juomia terveellisempi vaihtoehto kaikille.

Lasten ja nuorten ylipainon yleistyminen on tasaantunut viime vuosina ja näyttäisi pysähtyneen vuonna 2020.

THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki toteaa tiedotteessa lasten ja nuorten ylipainon olevan edelleen merkittävä kansanterveyden haaste, joka vaikuttaa sekä fyysiseen että psykososiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin myös aikuisena.

Lasten lihavuuden ehkäisemiseen ja terveellisten elintapojen tukemiseen tarvitaan monipuolisia yhteiskunnallisia toimia.

Myös Suomessa lapset juovat paljon sokeroituja mehuja ja limsoja.
Adobe Stock
Myös Suomessa lapset juovat paljon sokeroituja mehuja ja limsoja.

Vedenjuonnista lääke ylipainoon?

Kaliforniassa tehdyn tutkimuksen mukaan, kun alakoululaisia ohjattiin juomaan enemmän vettä, suurempi osuus pysyi seurannassa normaalipainossa ja ylipaino vaihtui useammin normaalipainoon.

Tutkimukseen osallistui 18 koulun 1 249 neljäsluokkalaista. Kouluihin asennettiin vesipisteitä ja edistettiin veden juontia yhden lukuvuoden ajan, mm. Water first -lanseeraustapahtumalla, luentosarjalla, kyltein ja julistein ja tarjoamalla pieniä palkintoja, kun lapsi valitsi veden ruokajuomaksi. Seuranta kesti 15 kuukautta.

Tutkimusryhmässä veden juominen lisääntyi ja säilyi suurempana koko seurantajakson ajan.

Seurannan aikana ylipainon lisääntyminen väheni selkeästi verrokkikouluun verrattuna.

Tutkimus toteutettiin Yhdysvalloissa kouluissa, jossa tarjoillaan makeutettuja makumaitoja ja sokeroituja mehuja. Suomessa lapset ja nuoret kuluttavat sokeroituja virvoitusjuomia. Näiden korvaaminen vedellä on tehokasta painonhallintaa.

Vesi on erinomainen janojuoma ja sokeroituja juomia terveellisempi vaihtoehto kaikille.

Artikkeli on koostettu kahdesta, Lääkärilehden verkkosivulla julkaistusta jutusta: Lasten ja nuorten ylipaino yhä ongelma Suomessa sekä Vedestä lääke lasten liikapainon lisääntymiseen