Suojattu sähköposti edelleen harvinaisuus

Suojaamaton sähköposti käy vain terveyttä edistävän ohjeistuksen lähettämiseen tai kroonisen sairauden seurantaan. Myös laboratoriotuloksia voi välittää potilaalle sähköpostitse, jos siitä on sovittu.

Lääkäriliitto käy läpi eettiset ohjeistonsa kuluvan vuoden aikana ja selvitettäväksi tulee myös suositus sähköpostin käytöstä potilas-lääkärisuhteessa. Nykyinen ohje on vuodelta 2007.

Lääkäriliiton terveyspoliittinen asiantuntija Mervi Kattelus sanoo, että omahoitoportaalit, joihin potilas kirjautuu esimerkiksi pankkitunnuksillaan, ovat helpottaneet sähköistä yhteydenpitoa. Kattelus arvioi, että usein onkin vaikea huomioida, kuinka haavoittuva tavallinen sähköpostitili on.

– Kyseessä on suojaamaton yhteys ­eikä vastaanottajalla ole täyttä varmuutta siitä, kuka sähköpostin on lähettänyt. Jos potilas varaa ajan sähköpostilla, siihen tulisi nykyisten ohjeiden mukaan vastata joko puhelimitse tai kirjallisesti, Kattelus huomauttaa.

Tavanomaisen sähköpostin saa salattua erityisillä salausohjelmilla, mutta ne ovat käytännössä harvinaisia. Luotta­muk­sellisten tietojen lähettäminen suojaamattomalla sähköpostilla on kiellettyä eikä esimerkiksi hoitosuhdetta voi laittaa vireille yksinomaan potilaan lähettämän sähköpostin perusteella. Käytännössä potilaan ja lääkärin välinen sähköposti on virallinen potilasasiakirja, joka tulee liittää osaksi sairaskertomusta.

Sähköposti käy kuitenkin esimerkiksi yleisemmän terveyttä edistävän ohjeistuksen lähettämiseen tai kroonisen sairauden seurantaan. Myös laboratoriotuloksia voi välittää potilaalle, jos siitä on sovittu hänen kanssaan. Jos informaatio on sellaista, että potilaan olisi hyvä kuulla se henkilökohtaisesti joko väärinymmärryksen riskin tai huonojen uutisten takia, tieto täytyisi antaa kasvotusten.

– Täytyy muistaa, että mitään arkaluontoista tietoa ei tulisi lähettää. ­Asiaan vaikuttaa sekin, kumpi ottaa ­ensimmäisenä yhteyttä. Missään nimessä lääkäri ei saa oma-aloitteisesti lähettää potilaan nimeä eikä muutakaan potilassuhteeseen liittyvää tietoa sen enempää potilaalle kuin muillekaan suojaamattomasta sähköpostista.

HUS:n salausohjelma 
jumiutui oikeuteen

HUS kilpailutti suojatun sähköpostin tekniikan kesällä 2011. HUS-Tietotekniikan tuotantopäällikkö Risto Laakkonen kertoo, että palvelun odotettiin helpottavan myös HUS:n ammattilaisten välistä, potilaisiin liittyvää viestinvaihtoa.

Suojattujen sähköpostien lähettäminen ei ole kuitenkaan edelleenkään mahdollista, sillä hankintaprosessi ja käsittely eri oikeusasteissa on kestänyt yli kaksi vuotta.

HUS valitsi ehdot täyttäneistä palveluntarjoajista edullisimman. Eräs tarjouskilpailuun osallistuneista yrityksistä valitti päätöksestä ja perusteli vaatimustaan päätöksen kumoamisesta muun muassa valitun palvelun poikkeuksellisen alhaisella hinnalla, käy ilmi markkinaoikeuden asiakirjoista.

Markkinaoikeus perusteli päätöstään hankintapäätöksen kumoamisesta muun muassa sillä, että kilpailutuksen voittaneen yrityksen palveluun tulisi ­kirjautua erikseen, mikä oli kielletty tarjouspyynnössä. HUS on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

HUS oli budjetoinut salausohjelman hankintaan 400 000–600 000 euroa.

Juha-Pekka Honkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 21/13.