Suoliston mikrobistolla on yhteys Parkinsonin tautiin

Nyt etsitään vastausta kysymyksiin, onko näillä bakteereilla ehkä jokin taudilta suojaava vaikutus vai heijastaako löydös vain sitä, että tautiin liittyy suoliston toimintahäiriöitä.

Parkinsonin tautia sairastavien suoliston mikrobisto on erilainen kuin terveillä verrokeilla. Helsingin yliopistossa ja yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa tärkein havainto oli se, että Parkinson-potilailla Prevotellaceae-heimoon kuuluvat bakteerit olivat selvästi vähentyneet.

– Tautia sairastavien ryhmässä ei juuri kenelläkään esiintynyt runsaasti tämän heimon bakteereita, toisin kuin verrokkiryhmässä, kertoo neurologian erikoislääkäri, LT Filip Scheperjans HYKS:n neurologian klinikasta.

Tutkijat eivät vielä tiedä, mitä Prevotellaceae-bakteerien vähäisyys Parkinsonin tautiin sairastuneilla tarkoittaa.

Scheperjansin mukaan nyt etsitään vastausta kysymyksiin, onko näillä bakteereilla ehkä jokin taudilta suojaava vaikutus vai heijastaako löydös vain sitä, että tautiin liittyy suoliston toimintahäiriöitä.

Monia kysymyksiä ilmassa

Kiinnostava löydös oli myös se, että Enterobacteriaceae-heimon bakteerien määrä suolistossa oli yhteydessä potilaiden tasapaino- ja kävelyongelmien vaikeusasteeseen.

– Nyt tutkimme parhaillaan uudelleen samoja henkilöitä ja selvitämme, ovatko nämä erot pysyviä ja onko suolistobakteereilla yhteys taudin etenemiseen ja ennusteeseen, toteaa Scheperjans.

Vastaisuudessa pitää lisäksi tutkia, ovatko nämä bakteeriston muutokset havaittavissa jo ennen kuin sairauteen liittyvät motoriset oireet alkavat.

– Yritämme tietysti myös selvittää, mihin suoliston mikrobien ja Parkinsonin taudin välinen yhteys ylipäänsä perustuu.

Tavoitteena testimenetelmä

Tutkijat toivovat, että heidän löydöstensä perusteella voitaisiin kehittää testimenetelmä, joka edistäisi Parkinsonin taudin diagnostiikkaa ja että lopulta löytyisi keino ehkäistä tai hoitaa Parkinsonin tautia vaikuttamalla potilaan suoliston mikrobiomiin.

Scheperjansin ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa työskentelevän Petri Auvisen johtamaan tutkimushankkeeseen on rekrytoitu 72 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta HYKS:stä ja Hyvinkään sairaalasta. Tutkimuksessa on mukana saman verran terveitä verrokkihenkilöitä.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.